Ако присъдата срещу мен е осъдителна, колкото и несправедлива да е тя – няма да обжалвам!

преди 9 месеца

Ще последвам примера на Никола Д. Петков и на хилядите негови последователи и ще самопожертвам себе си!

Безусловно заявявам, че ако присъдата на първа инстанция срещу мен е осъдителна, колкото и тежка и несправедлива да е тя – няма да обжалвам!

Утре в 10.00 часа, в СГС, е поредното, може и да е последно на първа ИНСТАНЦИЯ, дело срещу мен заради изтребителната ни авиация и договора, който подписах за ремонт на изтребителите ни не в Русия, а в съюзническа Полша. Нямам колебание. Не изпитвам и страх, само съжаление, че държавното ни обвинение, както в миналото, така и днес се е поставило в услуга на чужда държава и защитава не българския, а руския национален интерес. Решен съм до край да отстоявам принципите и убежденията си! Безусловно заявявам, че ако присъдата на първа инстанция е осъдителна, колкото и тежка и несправедлива да е тя – няма да обжалвам! Ще последвам примера на Никола Д. Петков и на хилядите негови последователи и ще самопожертвам себе си!

Етикети: * *