България

преди 11 месеца

Стихотворение на седмицата

Не, ти не си на кръстопът,
не богатееш от това.
Разкъсвана бе твоята плът
и мряха твоите чеда.

Не място де търговци спят,
Ти си на бойното поле.
Империи за теб ламтят
и няма кой да ги възпре!

Ти нямаш сигурни рубежи,
ни покровител да те брани.
Земя си на безброй метежи,
и жертва на безброй измами.

Народът ти е разделен.
Един поглежда все назад
към дни на робския ярем.
Но сладък спомен. Бил е млад.

А друг с багажа във ръка
потегля за страни далечни.
В теб днес той има свобода,
но сигурност му трябва вече.

Със снежнобели върхове
и със зелените морави,
с червена кръв що в теб тече,
не мога да те изоставя!

Нито на източни деспоти,
на възгордели се ченгета,
на патриоти – идиоти,
предали Ботевата чета!

На купените прокурори
ни на двулични политици,
на евразийски демагози,
на атакистки лунатици.

Мираж оказа се в Европа
на мир, закон и ред да влезеш.
На портите съдбата хлопа,
отново идва ден метежен.

Но ние тука ще останем
да браним твоя път във мрака.
С надеждата на Дебелянов
Смъртта победа да дочака.


Етикети: