Българската енергетика – на западния фронт нищо ново

преди 6 месеца

Защо стигнахме до заключението за бермутския триъгълник между сенчестата икономика, политици и съдии в България?

Темата за българската енергетика е както сложна, така и интересна за българското общество. Всеки един от нас се интересува каква цена ще трябва да плати за следващия месец или дали ще има някакво сериозно увеличение, ако използва допълни електроуреди. Защо обаче Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вместо да се грижи за обуздаване на монополистите, които увеличават цените, се занимава с преразпределяне на приходи от ВЕИ към политически лица? И всичко това на фона на новината,че парното и топлата вода ще поскъпнат с между 2 и 9% през следващата година.

Това действие може да се обясни с бермудският триъгълник поглъщаш самолети, зловещият триъгълник между сенчестата икономика, политици и съдии в България, който поглъща бизнес за милиони.

Заинтригувани от темата екипът на сайта ни се запозна с публичната информация и отправи свое запитване към КЕВР със следните въпроси:

Все още нямаме отговор от тях, но не сме загубили надежда и желание да ги търсим.

Ето известните факти, които ни помогнаха да стигнем до заключението за бермутския триъгълник между сенчестата икономика, политици и съдии в България.

Окуражени от възможностите, които дава Законът за енергията от възобновяеми източници, китайският гражданин Гуо Хайронг и германецът Винфрид Фишер регистрират фирма „Сиус“, която  изгражда и въвежда в експлоатация през 2013г. фотоволтаична електроцентрала с мощност 4 МВт. в землището на село Оризари, община Твърдица.

През ноември същата година е сключено тристранно споразумение между „Финикал“ЕООД, собственост на Винфрид Фишер, в ролята на наемател, „Сиус“, вролята на собственик и наемодател и „ЕВН Електроснадбяване“, в ролята на купувач. Според него „ЕВН Електроснабдяване трябва да плаща на“Финикал“ електроенергията, произвеждана“ от ФЕЦ „Сиус-Оризари“.

През 2015 обаче възниква конфликт между собствениците на „Сиус“ и вследствиена този конфликт Гуо Хайронг, който е обект на криминални производства вродината си, Германия, Австрия и България, едностранно обявява за нищожно тристранното споразумение и „ЕВН Електроснадбяване“ послушно прекратява плащанията към „Финикал“ ЕООД за произведената от фотоволтаичната централа ФЕЦ „Сиус-Оризари“ електрическа енергия. Плащането не е възстановено до ден днешен.

Същевременно обаче „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД не прекратява  фактурирането и събирането на такса за достъп до мрежата от „Финикал“ ЕООД, а напротив, заплашва да изключи централата в случай на неплащане.“Финикал“ продължава да изплаща и дължимото ДДС за произведената и продадена енергия въпреки че не получава никакви плащания. ЕВН България нито е платила ДДС, който дължи от потребителите в България, нито са се отказали от правото да искат данък върху постъпленията.

Плащанията от страна на „Финикал“ продължават до ден днешен.

През 2016 г. „Финикал“ подава жалба в КЕВР срещу „ЕВН Електроснадбяване“ за произведената от ФЕЦ „Сиус-Оризари“ и незаплатена електрическа енергия. Към сегашния момент натрупаните задължения към „Финикал“ са за над  8 млн. лв. Със свое решение от декември 2016 КЕВР постановява спиране на административното производство относноискането на „Финикал“ да получава заплащане за произведената енергия. След жалба на „Финикал“, през април 2017 г. Върховният админстративен съд издава отменително определение срещу решението на КЕВР от 2016 г. В изпълнение на това определение КЕВР трябва да се произнесе с ново решение.

През юни 2017 г. КЕВР взима решение с което се дават задължителни указания „ЕВН Електроснадбяване“ ЕАД да възстанови спряното заплащане на изкупуваната електрическа енергия, произведена от ФЕЦ „Сиус-Оризари“ на“Финикал“ ЕООД. Всеки непредубеден човек ще реши, че с това последно решение на КЕВР се слага край на сагата в която български институции заедно с монополиста краен снабдител „ЕВН Електроснадбяване“ ЕАД се опитват да фалират един добронамерен чуждестранен инвеститор.

Изненадващо обаче през юни 2018 г. КЕВР със свое протоколно решение оттегля решението си от 2017 г. без никакви мотиви. В случая КЕВР не само е спряла изпълнението на решението, но го е „оттеглила“.

„Гражданинът може да наруши закона. Държавният орган може да го разруши“,

коментираха експерти.

Оказва се, че мотивите за това изненадващо протоколно решение на КЕВР са изцяло политически и могат да се открият след прочитането на „Покана за сключване на тристранно споразумение“ между „Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД , „Сиус“ ООД и „ЕВН Електроснадбяване“ ЕАД от декември 2017 г.

От документа се вижда, че изпълнителен директор и едноличен собственик на капитала е Антонина Благоева – съпруга на Иван Димов, бивш депутат от СДС и бивш член на Висшия съдебен съвет.  Освен това се вижда че „Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД се представлява от „Адвокатско дружество Петрова и Абаджиев“, в което единият от съдружниците е Димитър Абаджиев -бивш депутат от СДС и ДСБ, и настоящ дипломат и посланник в Саудитска Арабия. Господата Димов и Абаджиев са съответно председател и зам. председател на частен „Международен арбитражен съд“.

От всичко това може да се направи изводът, че използвайки политическите си връзкив КЕВР и с протекциите на Иван Димов и Димитър Абаджиев, „БЪЛГАРСКО ИНДУСТРИАЛНО ОБЩЕСТВО БИО АМРИТА“ АД иска да заеме мястото на“Финикал“ в тристранното споразумение и получи 8-те милиона и ъдещите плащания от ЕВН.

С това решение КЕВР изпълнява отменително определение на ВАС за отменяне на решение на КЕВР от 2016 г. с което пък се спират плащанията от ЕВН към“Финикал“. Вижда се как за три години КЕВР излиза с три взаимнопротиворечащи си решения по един и същи казус. Като резултат КЕВР на практика обрича на фалит германския инвеститор и го принуждава да се обърне към колегите си от Германия със статия озаглавена „Пазете се – в България няма място заинвеститори“ в сайта Еconomissimus.de.

Защо КЕВР, една държавна институция взима тези решения и предприема тези действия ще продължим да питаме и следим процеса!

Очакваме отговорите на зададените от нас въпроси към КЕВР.

Етикети: