БЗНС: Наливането на пари без обосновка и без цел не води до нищо добро!

преди 4 месеца

Вярваме в здравия български разум!

Ние от БЗНС напълно подкрепяме мерките, които бяха наложени с Извънредното положение. Даваме си сметка, че те ще нанесат и финансови загуби. Днес човечеството е изправено пред предизвикателство, с което трябва да се справим заедно. Създалата се здравна криза прерасна в икономическа и засегна хиляди семейства. Задължително е в този момент властите да проявят държавнически разум и да вземат адекватни и работещи мерки, с които да облекчат в максимална степен засегнатите от икономическите загуби. Много добре разбираме, че наливането на пари без обосновка и без цел не води до нищо добро. Както вече стана ясно, преминаването на държавните пари през една банка (ББР) не е правилно решение.

Затова предлагаме две възможни схеми за финансово подпомагане и за гарантирани от държавата кредити.

1.  Да се сформира  „пул“ (съюз) от банките, развиващи дейност на територията на Република България, с участието на държавата. На тази база да се създаде работещ орган за обсъждане и отпускане на  кредити.

2. Да се създаде кризисен Държавен фонд за подпомагане и  развитие  на иновации в стари и нови високотехнологични бизнеси, съобразени с ясни държавни приоритети.  

Такъв фонд ще даде възможност, включително и за участие и развитие на преработвателни предприятия за селскостопанска продукция. Това е възможност да  се излезе извън схемите и мерките на ДФ „Земеделие“, контролирани от ЕС.

Водещ фактор при така създадена организация ще е контролът и отговорността на държавата, включително и персонална.

Изразяваме огромна загриженост от нарастващата безработица в страната и изпадането във финансов колапс на огромна част от населението. Всички дребни и средни стопани, както и всички самоосигуряващи се лица,  попадат до  момента в трудно приложими регламенти  от правителството  за финансово подпомагане.

Затова настояваме за:

1. Облекчаване на мерките за дребния и среден бизнес и връщането му към нормален ритъм на работа при спазване на мерките за безопасност. Това включва разрешение магазините до 100 кв.м. да работят.

2 За служителите на фирмите, които са пострадали от кризата и имат нулев оборот в периода от обявяване на извънредното положение, да се поемат от държавата всички осигурителни плащания, за периода на Извънредното положение.

Призоваваме политическата класа да прояви мъдрост и отговорност и да не се опитва да политизира изключително сложната ситуация, в която се намираме. Управляващи и опозиция да намерят нужния баланс и да проявят повече въздържаност.
Убедени сме, че човечеството ще преодолее и това изпитание. Сигурни сме, че след него светът няма да е същият. Надяваме се да стане по-добър.
Вярваме в здравия български разум. Бъдете здрави!

Етикети: * * *