Дали най-богатите нации са и най-умните?

преди 1 година

Интелигентността е от огромно значение за размера брутния вътрешен продукт.

Association for Psychological Science

Снимка от сайта на Технологичния университет в Кемниц

Не е важно само пазарът да е свободен. Някои икономисти търсят друг фактор, който определя дали и доколко икономиката на дадена страна процъфтява. Факторът е колко са умни хората. В едно ново изследване, което ще бъде публикувано в предстоящ брой на списанието на Асоциацията за психологически науки „Psychological Science“, изследователите анализират резултатите от тестове, проведени в 90 страни, и установяват, че интелигентността на хората, особено на най-умните 5%, допринася  много за силата на техните икономики.

През последните 50 години икономистите започнаха да се интересуват от стойността на човешкия капитал. Това е съвкупността от всички умения и качества на хората, които съставляват работната сила. Хайнер Риндерман (Heiner Rindermann) от Технологичния университет в Кемниц, Германия, изследва внимателно човешкия капитал и особено фактора, който психолозите наричат „познавателни способности“.

„С други думи, способността на човек да реши проблем по най-ефективния начин – не с насилие, а чрез мислене”,

казва Риндерман, който изготвя новото проучване заедно с Джеймс Томпсън от University College London.

Учените събират информация от 90 страни от всички краища на света – от САЩ до Нова Зеландия и от Колумбия до Казахстан, която включва данни за постиженията на съответните държави в областта на науката и технологиите – например броя на патентите на човек от населението и колко нобелови награди са спечелили учените от съответната страна.

Това, което откриват, е, че интелигентността е от огромно значение за размера брутния вътрешен продукт.

За всяко еднократно увеличение на средния коефициент на интелигентност в страната с един пункт БВП на човек от населението се повишава средно с  229 долара. Интелигентността става още по-значим фактор, ако най-умните 5% от населението стават по-умни. При всяко увеличение на интелигентността с един пункт в тази група се наблюдава покачване на БВП на човек от населението на страната с 468 долара.

„В което и да е общество нивото на най-интелигентните хора е важен фактор за икономическата производителност“,

казва Риндерман. Той смята, че това е така, защото

„те са най-важните за технологичния прогрес, за иновациите, за ръководенето на нацията, за важните ѝ институции, за предприятията и т.н.

След Адам Смит много икономисти твърдят, че най-важното, което е нужно, за да има силна икономика, е властта да не се намесва в нея.

Ридерман казва нещо по-различно:

„Мисля, че в съвременната икономика човешкият капитал и познавателните способности са по-важни дори от икономическата свобода.