Декларация на държавните глави от платформа „Букурещ 9“ приета на срещата в Кошице

преди 2 години

Подписът на българския президент стои под тази декларация. Защо ли не я откриваме на сайта на неговата администрация?

28 февруари 2019 г.

Снимка от сайта на Администрацията на президента на Румъния

1. Ние, президентите на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словашката република, се събрахме в Кошице на среща на платформата „Букурещ 9“ за консултации и диалог за:

– да отбележим  70-ата годишнина на Северноатлантическия Алианс, както и 20-та и 15-та годишнина от присъединяването на нашите съответни страни към НАТО;

– да потвърдим отново категоричния ни ангажимент за колективна отбрана, както е заложено в член 5 от Вашингтонския договор, основаващ се на солидарност, споделена отговорност и неделимост на сигурността в Алианса;

– да обменим мнения относно текущите заплахи за сигурността и предизвикателствата и начините за тяхното решаване.

Оценяваме присъствието на генералния секретар на НАТО на нашата среща.

2. През последните 70 години НАТО служи като основен гарант за сигурността в евроатлантическата зона. Алиансът остава уникална рамка за нашата колективна отбрана, за трансатлантическия диалог и играе незаменима роля в защитата на нашите ценности и опазването на сигурността на нашите граждани и на териториалната цялост на нашите страни. Нашето членство в Алианса създаде възможност за реализация на стремежите на нашите нации и осигури сигурността, стабилността, икономическото развитие и благосъстоянието на нашите общества, като същевременно подхранва визията за единна, свободна и спокойна Европа. В същото време нашите страни укрепват своите способности, за да допринесат за колективната отбрана на Съюза.

3. Днес, докато тече нашата среща, сме изправени пред най-трудните предизвикателства за сигурността от едно поколение насам. В духа на подхода „360 градуса“ Алиансът трябва да продължи да бъде готов да отговори на всички заплахи и предизвикателства, откъдето и да се появят. Ето защо ние имаме всички основания да направим Алианса по-силен и да гарантираме, че трансатлантическите връзки ще остават стабилни и ефективни, както винаги. Ние сме решени да работим за постигането на тази цел, включително чрез нашия ангажимент да изразходваме 2% от БВП за отбрана, да модернизираме отбранителните си способности и да участваме в операции. Приветстваме и подкрепяме засиленото военно присъствие на Съединените щати и Канада в Европа, особено на източния фланг на НАТО.

4. Заплахите и предизвикателствата, пред които сме изправени, са сложни, често непредсказуеми и идват от всички посоки. Нито една страна не може да се справи изцяло с тях сама. Те варират от конвенционални и хибридни форми, включително кибератаки, до тероризъм, регионална нестабилност, незаконна миграция, разпространение на оръжия за масово унищожение и заплахи за нашата енергийна сигурност. Изправени сме пред интензивното използване на дезинформация и пропаганда. Традиционните разграничителни линии между военните и невоенните действия избледняват.

5. Днес ние сме по-подготвени да се справим с предизвикателствата пред сигурността. Нашите страни допринасят за приспособяването на Алианса. В духа на съюзническо единство, солидарност и справедливо споделяне на тежестта ние подчертаваме значението на присъствието на НАТО от Балтийско до Черно море, както и други инициативи, насочени към укрепване на способността ни да защитаваме нашите граждани и територии като част от съюзническите колективни усилия за засилване на възпирането и отбраната на НАТО. Също така подкрепяме прилагането на стратегическия, целенасочен и последователен подход на НАТО спрямо предизвикателствата от юг. Разглеждаме участието си в съответните мисии на НАТО, включително в Афганистан, като част от усилията за постигане на мир и на разбирателство.

6. Оставаме особено загрижени от продължаващия конфликт в Източна Украйна и неотдавнашното напрежение в Азовско и Черно море, произтичащо от нелегитимнто и незаконно анексиране на Крим и натрупването на военна мощ там. Това е още една проява на неуважение от страна на Русия към международното право, на  конфронтационния модел на нейното  поведение и използването на военни и невоенни действия като изграждането на мост през Керченския проток за постигане на геополитическите й цели. Всичко това изисква още по-съгласуван и стратегически подход от страна на Алианса. Освен това сме сериозно обезпокоени от същественото нарушаване от страна на Русия на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и невъзможността за връщане към пълно съответствие при проверките, което доведе до уведомлението за  анулиране на Договора от страна на Съединените. Ние продължаваме да предприемаме необходимите стъпки в Алианса, за да гарантираме доверието и ефективността на възпиращата и отбранителна позиция на НАТО и оставаме твърдо ангажирани с опазването на ефективния международен контрол над въоръженията, разоръжаването и неразпространението.

7. Повтаряме подкрепата си за подхода на НАТО спрямо Русия, основан на решително възпиране и отбрана, съчетано с откритост и диалог, договорена след Срещата на върха на Уелс, с цел да се избегнат недоразумения, погрешни калкулации и непреднамерена ескалация.

8. Годишнините от присъединяването на нашите страни към Алианса ни напомнят колко важна е политиката на НАТО на отворени врати за повишаване на сигурността на нейните членове, за мирно обединение на Европа и за стабилност на цялата евроатлантическа зона. Ще продължим да подкрепяме по-нататъшното разширяване на НАТО.

9. Продължаваме да сме ангажирани със сигурността и стабилността на Западните Балкани, област от стратегически интерес за Алианса, и ще продължим политическия диалог и практическото сътрудничество с партньорите в този регион. Повтаряме нашата твърда подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Украйна, Грузия и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници. Докато преследват своите европейски и евроатлантически стремежи, тези страни ще продължат да се радват и на нашата подкрепа в усилията им да засилят устойчивостта си срещу всякаква външна намеса.  Отново подчертаваме, че напредъкът в реформите следва да се основава на демократичните ценности, на зачитането на върховенството на закона, на правата на човека и на пълното спазване на съответните им международни ангажименти и задължения.

10. Вярваме, че силното НАТО и силният ЕС се подсилват взаимно. Заедно те могат по-добре да осигурят сигурност и мир в Европа, в региона в близост до нашите граници и отвъд него. Подкрепяме засилената роля на ЕС в областта на сигурността и отбраната чрез разработване на инициативи в тази област с пълно взаимно допълване и взаимодействие с НАТО. Решени сме да укрепим стратегическото партньорство и сътрудничество между НАТО и ЕС.

11. Очакваме с нетърпение декемврийската среща на лидерите на НАТО в Лондон, която ще ни даде възможност да направим преглед на изпълнението на решенията, които взехме в Уелс, Варшава и Брюксел, и да подобрим подготвеността на  Алианса за справяне със заплахите за сигурността и предизвикателствата, пред които сме изправени. Запазваме ангажимента си да продължим да се срещаме в платформата за диалог и сътрудничество „Букурещ 9“, като средство за взаимно консултиране, за насърчаване на съвместните подходи и за принос към евроатлантическата сигурност.

Декларацията е публикувана на сайта на администрацията на президента на Румъния

Етикети: * * *