БЗНС издигна Диана Димитрова за кмет на София

преди 2 години

Ще работя Паметникът на съветската армия да бъде преместен в музей на комунизма, а улици като „Граф Игнатиев“, „Аксаков“ и др. с имената на достойни българи.

Концепцията ми за управление на нашия град е обусловена от два фактора: идеологията на БЗНС – съюзът, който ме издига, и личната ми житейска битка. Принципи и опит, сълзи и малки победи, силата на личността и духът на общността. Опитът и позитивите от всичко преживяно аз ще донеса в управлението на нашия град.

За мен и екипа ми София е преди всичко родният ни град, мястото, в което живеем, мястото, в което отглеждаме децата си. София е нашият личен живот. Тя не е просто столица и административен център. За софиянци тя е спомен, живот и план за бъдещето.

София – план на гражданите!

Не на олигархията, не на схемаджиите, не на престъпниците с бели якички!

За администрацията. За да администрираш проблемите и исканията на гражданите, се изисква преди всичко високо ниво на компетентност. Житейската ми практика ме е убедила, че знанието трябва да се използва за доброто на хората, а не да служи за усъвършенстване на злоупотреби със средства и власт. Администрацията трябва да е работа на хора за хора. Фокусът на системата трябва да са човекът и неговият проблем. Местната власт е тази, която се грижи за бита на хората. От нашето самоуправление зависи качеството на живота ни.

Конкретните ми преки цели са:

1. Да се намали числеността и да се повиши качеството на служителите в общинската администрация

2. Да се предостави повече власт на районните кметове, които се избират пряко, но нямат правомощия.

Духът на София е убиван от корупцията. Жертва на тази ширeща се практика станаха и гражданите, и градът ни. От деморализиране в личния живот под принуда да заплащаме за решаването на проблеми до деградация на естетиката в града ни. От рушвета до ремонта. От подкупа за чиновника до получаването на поръчка от общината. Това трябва да бъде ограничено с ясно заявена воля и стриктно прилагане на закона от човек и екип, които са свободни от зависимости.

За демокрацията в София и нейното самоуправление. Градът ни се нуждае от истински обществени обсъждания. Задълбочените и навременни дебати по всички подготвяни промени са не само възможни, но и задължителни. Същевременно е важно да се осигури и участие от разстояние (онлайн), за да се даде възможност в тях да се включат и онези граждани , които не могат да присъстват физически.

Формирането на общественото мнение с мъгляви процедури вместо с помощта на широки и открити публични обсъждания поражда недоволство у гражданите към своеволните промени, инициирани от местната власт. Във времето на високите технологии публичните дебати могат и трябва да се разгърнат като средство, предшестващо решенията за промяна в областта на услугите, архитектурата и политиката на общината ни.

У п р а в л е н с к и    а к ц е н т и

Проходимост за гражданите в градското пространство в София:

– за майките с детски колички

– за възрастните със затруднения в придвижването

– за хората в инвалидните колички

– за велосипедисти, за деца с кънки и мобилети

Във връзка с това са необходими следните промени:

– качествен ремонт на тротоарите, съобразен с посочените цели

– изместване на всички знаци, стълбове, други препятствия от средата на тротоарите в края, гарантиране на минимална ширина за преминаване

– освобождаване на тротоарите и на зелените площи от паркирани автомобили

– свързване на зелените площи помежду им чрез тяхното разширяване, за да се създадат изцяло зелени коридори в града

– промяна на съществуващата концепция за движение на хора и автомобили. Сега гражданите пресичат улиците в подлези под земята, а автомобилите се движат над земята. Ще работя за обратното – автомобилите да преминават в тунели, а гражданите отгоре.

Безопасност:

– всеобхватни и редовни грижи за подобряване на осветлението

– да се прекратят многократно извършваните ремонти на едни и същи пространства в центъра на града и да се изнесат инвестициите в многолюдните квартали

– да се пристъпи към евентуално ново райониране на София, за да се обединят квартали с еднакви проблеми

Наследство:

– да се запазят старите знакови сгради за София

– да се съхранява автентичният вид на археологическите находки

– общината да се ангажира с изкупуването и поддръжката на обекти с културно, историческо и археологическо значение

Аз не съм архитект, родена съм в София и вече 45 години живея тук. Обичам този град. Имам съпруг и син на 15 години. Семейството ми е свято за мен. Аз съм икономист и мисля като такъв. Смятам, че парите на софиянци трябва да се управляват прозрачно и да се разпределят справедливо за нуждите на всеки данъкоплатец. Ежедневно се сблъсквам с проблемите на трудноподвижните граждани – няма нужда да сядам в инвалидна количка, за да знам, че е много трудно. Не притежавам голям опит в политиката, не съм била депутат, но имам непримирима гражданска съвест. Дали да се кандидатирам за кмет на София? Да, хиляди пъти да!

Защото ми омръзна синът ми да се препъва в разбитите плочки, да няма места в детските градини, класовете в училищата да са пренаселени. В същото време общински имоти да се продават за жилищни сгради, вместо да се строят училища и детски градини, а общинските фирми за чистота да могат да ви счупят прозореца на колата безнаказано.

Омръзна ми бездомните кучета да нападат и хапят беззащитни хора, защото кучешките приюти не функционират нормално. Омръзна ми да асфалтират една и съща дупка на улицата през седмица. Омръзна ми да дишам замърсен въздух и шумът от булеварда да не ми позволява да си отворя прозореца.

Тези неща искам да променя! Не знам колко от изброеното мога да постигна със собствени сили, но съм сигурна, че заедно ще успеем!

Ще работя за увеличаване на туристическия поток в столицата, за облекчения и подпомагане на дребния бизнес, който изнемогва от данъци, такси и глоби. Във връзка с това смятам, че една от мерките е на стартиращия бизнес да се предостави гратисен период за окомплектоване на всички разрешителни, за да може да не спира да работи, докато извади всички необходими документи.

Ще работя за развитието на икономиката в града, за да се завърнат децата ни от чужбина и бабите и дядовците да могат да говорят с внуците си на български език.

Ще концентрирам вниманието си върху подновяването на автобусния парк с такъв, работещ на ток и на метан, за да бъде максимално екологичен и икономичен.

Ще прекратя асфалтирането на тротоарите и ще настоявам за замяна с плочки. Известно е, че асфалтът е канцерогенен, а хората и най-вече децата имат пряк досег с него, поради което утре може да се наложи да ги лекуваме от рак.

Ще предложа фирми, работещи по общински проекти, след неизпълнение на гаранциите в срок и с доказано некачествена работа да не бъдат допускани до следващи общински поръчки. Както и други фирми със същия собственик.

Ще положа всички усилия за облекчаване на трафика, включително, както е в много градове в Европа, да се разреши на такситата да се придвижват в бус лентите.

София е столица на България! Ето защо ще пледирам за преименуването на улици като „Граф Игнатиев“, „Аксаков“ и др. с имената на достойни българи. Ще работя Паметникът на съветската армия да бъде преместен в музей на комунизма. Ще инициирам проект за построяването на паметник на Христо Ботев на знаково място в столицата, защото съм убедена, че както и Васил Левски, той е сред най-заслужаващите признание и уважение национални герои.

Етикети: * *