Евро Приоритети

Да останем в родината си, чувствайки се европейци. Тук е Европа

Ден след ден започваме да се усещаме, като част от Европа, като европейци. Време е! Можем да пътуваме безпрепятсвено и след това ни е приятно да се върнем. Вратите са отворени за нас и се чувстваме свободни. А границите, които имаме са тези, които сами си поставяме.

Често казваме „там в Европа“, а това значи тук, защото ние сме част от нея и тя е част от нас. Внушават ни, че сме славяни, но истината е, че ние сме европейци. Живеем в европейска държава. Убеден съм, че това е вярната посока за България.