Евро Приоритети

Народ, който е силен духом трудно се поддава на манипулации

Времето ни е белязано от духовна криза. Винаги се декларира желание за превръщането на културата в приоритет на българското общество от неговите политически представители. Най-често това остава в добрите намерения, които никога не се реализират. Системата е изтощена от безкрайните реформи, а творците се спасяват и оцеляват въпреки нея! Факт е, че духовно бедните нации се управляват много по-лесно и ако това се прави целенасочено унищожителният резултат е гарантиран.

В този смисъл задачата е не само да се формулира, но и да се приложи национална стратегия за развитие на културата, както и да се гарантира адекватно прилагане на политики резултат от тази стратегия.

Силният духом трудно се поддава на манипулации.