Евро Приоритети

Ще работя за нов „Европейски път на коприната“ през България

Аз ще работя за нов „Европейски път на коприната“, който да минава през България. За да бъди реализиран такъв търговски коридор се изисква западния свят да бъде единен, силен и решителен. Този нов път ще направи страната ни врата за търговията на Европа с далечния Изток.

Също така за нас е важно страните в Кавказкия регион и в Централна Азия да запазят своята независимост.

Река Дунав свързва сърцето на Европа с Балканите, а през Черно море, Грузия, Азербайджан и Централна Азия, преминава най-прекия и най-евтин търговски коридор между Европа и Китай. Изграждането на маршрут от Централна Европа, през България и Черно Море до Китай, ще е от огромно значение за нашата икономика, защото голяма част от световната търговия ще минава през страната ни.