„ГНИЛАТА СЕЛЬОДКА“

преди 3 години

Как работят методите на бойната спецпропаганда.

Владимир Яковлев,Ехото на Русия“. Публикация на български на Биволъ

Как работят методите на бойната спецпропаганда

Интересно дали сега разгласявам държавна тайна? Все пак добре си спомням този учебник със синия размазан печат на специалните части и тетрадката за конспекти с номерирани страници, за по-сигурно зашити с дебел восъчен конец.

Учих в журналистическия факултет на МГУ (Московския държавен университет), във военната катедра. В секретна обстановка ни учеха на бойна пропаганда – изкуството да се всява раздор в редовете на противника с помощта на дезинформация и манипулация на съзнанието.

Страшна работа е това, да ви доложа. Не на шега.

Бойната или черната пропаганда допуска каквото и да е изкривяване на реалните факти заради решаването на пропагандистки задачи. Това е ефективно оръжие, използвано с единствената цел да смаже мисленето на противника.

Методът на „гнилата сельодка“. Методът на „обърнатата пирамида“. Методът на „голямата лъжа“. Принципът „40 на 60“. Методът на „абсолютната очевидност“.

Вие също познавате тези методи и техники. Просто не осъзнавате това.

Нас ни учеха да използваме техниката на бойната спецпропаганда срещу войниците от армията на противника. Днес те се използват срещу мирното население на страната ни. Вече две години, четейки руски вестници и гледайки телевизионни шоу програми, с интерес отбелязвам, че хората, които в Русия контролират спускането и интерпретирането на новините, явно са учили по същия учебник, при същия онзи бодър полковник или при негови колеги.

Ето например метода на „гнилата сельодка“. Той работи така: подбира се лъжливо обвинение, максимално мръсно и скандално. Добре работи например дребното мошеничество или, да речем, блудството с малолетни или убийство, желателно от алчност.

Целта на „гнилата сельодка“ не е обвинението да се докаже. А да предизвика широко, публично обсъждане… на НЕсправедливостта и НЕоправдаността.

Човешката психика е устроена така, че в момента, в който обвинението става предмет на публично обсъждане, неизбежно възникват негови „привърженици“ и „противници“, „познавачи“ и „експерти“, озъбени „обвинители“ и яростни „защитници“ на обвиняемия.

Но извън зависимостта от собствените виждания всички участници в дискусията отново и отново произнасят името на обвиняемия във връзка с мръсното скандално обвинение, като все повече натриват „гнилата сельодка“ в неговите „дрехи“, докато накрая неприятната миризма не стане неотделима част от личността на обвинения. Вече никой не помни дали оклеветеният човек е убил, или откраднал.

Или да вземем метода „40 на 60“, измислен още от Гьобелс. Той се състои в създаването на медия, която дава 60% от информацията си в интерес на противника. Заработвайки така неговото доверие, останалите 40% се използват за извънредно ефективна – благодарение на доверието, дезинформация. По време на Втората световна война е съществувала радиостанция, която е слушал антифашисткият свят. Смятали са я за британска. И чак след войната се разбира, че това всъщност е била радиостанция на Гьобелс, работила съгласно принципа „40 на 60“.

Доста ефективен е и методът на „голямата лъжа“, който прилича на „гнилата сельодка“, но работи малко по-различно. На аудиторията се предлага толкова огромна и ужасна лъжа, че малцина биха се усъмнили в достоверността на подобна информация. Номерът тук е, че правилно сглобената и добре измислена „голяма лъжа“ предизвиква у слушателя или зрителя дълбока емоционална травма, която после дълго ще влияе върху възгледите му въпреки сериозните доводи на логиката и разсъдъка.

Особено силно е въздействието на описанията за жестоки издевателства над деца и жени. Съобщението, че „украинските фашисти са разпънали на кръст невинно дете” нанася дълбока емоционална травма, което за дълго вади от равновесие човека, колкото и опровержения да получава той след измамата.

Нашият бодър полковник особено харесваше метода на „абсолютната очевидност“, който дава не светкавичен, но надежден резултат. Вместо да доказвате, говорите за онова, в което искате да убедите аудиторията, като за нещо напълно очевидно, разбиращо се от само себе си и поради това е безусловно поддържано от преобладаващото мнозинство.

Независимо от външната си простота този метод е доста ефективен, понеже човешката психика реагира автоматично на мнението на мнозинството, като се стреми да се присъедини или да се отъждестви с него. Мнозинството задължително трябва да бъде преобладаващо, а подкрепата му – абсолютна и безусловна. В противен случай не се наблюдава ефектът на присъединяване.

Ала дори да не са спазени посочените условия, поддръжниците на „позицията на мнозинството“ постепенно нарастват, основно за сметка на представителите на нисшите социални слоеве, които са най-уязвими към „ефекта на присъединяването“.

Един от класическите начини за манипулация чрез метода на абсолютната очевидност е публикуването на резултати от социологически допитвания, които уж демонстрират абсолютно обществено единодушие по един или друг въпрос. Методиката на „черната пропаганда“ естествено не изисква публикуваните резултати да имат каквото и да било отношение към реалността.

Мога да продължа. Учиха ни цяла година и списъкът на методите е доста дълъг. Важното е, че методите на „черната пропаганда“ въздействат върху аудиторията по такъв начин, че последиците им не могат да бъдат изтрити с обичайните логически доводи. „Голямата лъжа“ постига ефекта си чрез емоционална травма; „методът на очевидността“ – чрез ефекта на присъединяването; „гнилата сельодка“ – за сметка на внедряването в съзнанието на асоциация между обекта на атаката и мръсното, скандално обвинение.

Бойната спецпропаганда превръща човека в зомби, което не само активно поддържа внедрената в неговото съзнание установка, но и агресивно противостои срещу всички, които се придържат към различни възгледи или се опитват да го убедят в обратното, ползвайки логически доводи.

Иначе не би могло да бъде. Всички  методи за бойна спецпропаганда са обединени от единна цел – да се отслаби армията на противника чрез разпалване на вътрешни дрязги, взаимна ненавист, смут и недоверие.

И днес тези методи се прилагат срещу самите нас. Взаимна омраза, дрязги и смут възникват не в армията на противника, а в нашите домове и семейства.

Просто излезте на улицата и погледнете как се измени страната през последните няколко години. Струва ми се, че бойната специална пропаганда работи срещу собственото си население далеч по-ефективно, отколкото срещу войниците на противника.

Може би защото за разлика от войниците на противника мирното население не притежава средства за защита.


Етикети: *