КЕВР има мнение, но не е съгласна с него

преди 4 месеца

Дали КЕВР не помага на определени фирми да влязат в енергийния пазар и приберат милиони, вместо да регулира отношенията на участниците в него?

Първата част на материала можете да видите тук.

Преди около три седмици писахме, че в българската енергетика има много проблеми, но за съжаление регулаторът КЕВР, вместо да ги разрешава, ги задълбочава. И данъкоплатецът ще плаща  за отменените му от Върховния административен съд решения. Например наскоро по а.д.10758/2017 Върховният административен съд окончателно отмени поредното сбъркано решение СП 1/31.07.2015 г. на КЕВР. Предстои да се изплащат обезщетения на основание чл. 55 от ЗЗД на засегнатите участници на енергийния пазар. И тъй като ние съвестно си вършим работата, продължаваме да питаме КЕВР. Изпратихме второ писмо до тях, този път оформено по всички изисквания на Закона за достъп до обществена  информация, със следните въпросите:

Очакваме отговори на тези въпроси и ще осведомим читателите за появата или липсата им.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) действа като че ли с особена юрисдикция, оправомощена да следи участниците на енергийния пазар да изпълняват задълженията помежду си и към обществото. Но по странния казус, който разглеждаме вече в трета публикация, КЕВР се нагърбва да реши претенции на лица, които не са УЧАСТНИЦИ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР,  към лица, които са производители на енергия. Това е очевидно въпрос, който е извън юрисдикцията й…, освен ако някой натисне. Изглежда КЕВР вместо да се грижи за обуздаване на монополистите, които увеличават цените, се занимава с преразпределяне на приходи от ВЕИ към частни лица.

Единственият светъл лъч в хаоса от енергийни проблеми в страната идва от определението на Върховния административен съд (ВАС), с който приема, че  оспореното решение по Протокол № 101 от 08.06.2018 г. на КЕВР не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, тъй като не съставлява изрично волеизявление на Комисията, с което се създават права или задължения, засягащи правата, свободите или законните интереси на отделните граждани и организации, и разпорежда делото да продължи, като се вземе предвид становището на ощетения заинтересуван производител.

Правната теория е категорична, че по отношение на разпоредбата на чл. 156, ал. 1 от АПК – когато обжалван акт създава права, неговото оттегляне по време на висящо съдебно производство може да стане само след съгласие на всички страни. В съдебното заседание на 11.06.2018 г. една от страните не е дала съгласие за оттегляне на акта.

Ние бихме искали да знаем каква е причината, поради която КЕВР при оттеглянето на акта е нарушил чл. 156 от АПК и не е взел съгласието на всички ответници. Липса на квалифицирани юристи или упражнен политически натиск обяснява това грубо нарушаване на закона?

Другият въпрос, на който търсим отговор, е защо се допуска тази странна колаборация между нарушителя ЕВН и КЕВР в ущърб на пострадалия от неправомерни действия на ЕВН производител.

Припомняме, през далечната 2013 г.  китайският гражданин Гуо Хайронг и германецът Винфрид Фишер регистрират фирма „Сиус“, която изгражда и въвежда в експлоатация фотоволтаична електроцентрала с мощност 4 МВт в землището на село Оризари, община Твърдица.

През същата година е сключено тристранно споразумение между „Финикал“ ЕООД, собственост на Винфрид Фишер, в ролята на наемател, „Сиус“ в ролята на собственик и наемодател и „ЕВН Електроснадбяване“ в ролята на купувач. Според него „ЕВН Електроснабдяване“ трябва да плаща на “Финикал“ електроенергията, произвеждана“ от ФЕЦ „Сиус-Оризари“.

През 2015 г. обаче възниква конфликт между собствениците на „Сиус“ и в следствие на този конфликт Гуо Хайронг, който е обект на криминални производства в родината си, Германия, Австрия и България, едностранно обявява за нищожно тристранното споразумение и „ЕВН Електроснадбяване“ послушно прекратява плащанията към „Финикал“ ЕООД за произведената от фотоволтаичната централа ФЕЦ „Сиус-Оризари“ електрическа енергия. Не са платени около 8 млн. лева. Плащането не е възстановено до ден днешен, а за парите претендира новопоявилата се компания на съпругата на бившия депутат и член на ВСС Иван Димов „Българско индустриално общество БИО АМРИТА“ ООД.

Грешките на КЕВР ще плати естествено потребителят. Но Комисията е политически избран колективен орган и смята, че е имунизиран от отговорност. Това не означава ли оставка на органа и на тези, които са го избрали?

Етикети: