Клуб „Просперитет” срещу прогресивното данъчно облагане

преди 2 години

Това ще ще удвои данъчната тежест върху средната класа, предупреждават експертите

Клуб „Просперитет” обяви своя нова позиция, която е срещу въвеждането на прогресивното данъчно облагане.
Ето мотивацията на инициаторите, обявена в съобщение до медиите:

Ситуацията в момента:  От 2008 г., в резултат на прагматични данъчни реформи,  доходите на физическите лица се облагат с единна пропорционална ставка от 10 %, популярно наричана „плосък данък“. 
Грешната идея: Властта се готви да отмени плоския данък върху личните доходи, и да въведе прогресивно данъчно облагане.

Клуб „Просперитет” обяви своя нова позиция, която е срещу въвеждането на прогресивното данъчно облагане.
Ето мотивацията на инициаторите, обявена в съобщение до медиите:

Ситуацията в момента:  От 2008 г., в резултат на прагматични данъчни реформи,  доходите на физическите лица се облагат с единна пропорционална ставка от 10 %, популярно наричана „плосък данък“. 
Грешната идея: Властта се готви да отмени плоския данък върху личните доходи, и да въведе прогресивно данъчно облагане.

Възможните ефекти:
1. При въвеждане на прогресивно данъчно облагане, вместо да се увеличат, приходите в бюджета ще намалеят. След въвеждането на плоския данък приходите постоянно нарастваха, защото се стимулира изсветляването на икономиката. Криенето на данъци също струва пари. Когато данъчната ставка е ниска, на хората им е по-евтино да платят данъка, вместо да се опитат да го скрият.
2. При въвеждане на прогресивно облагане ще се стимулира обратния процес – ще се измислят варианти за легално и нелегално НЕплащане на данъци. Именно по тази причина през втората половина на ХХ век редица изследователи като Артър Лафер стигнаха до заключението, че прогресивният данък е безполезен и води до нарастване на сивата икономика.
3. Плоският данък върху личните доходи е ефективен, защото е нисък и стимулира доброволната събираемост. Хората, които искат прогресивно облагане, всъщност искат да удвоят или утроят размера на облагането за средната класа и за най-производителните българи. 
4. Благоприятната данъчна среда е сред малкото стимули за привличане на инвеститори, предвид сериозните проблеми с корупцията, бюрокрацията и общата нестабилност, които България има.
5. През 2008 г. „плоският данък“ върху личните доходи бе приет с голям политически консенсус. Преразглеждането на тази позиция за пореден път ще покаже, че бизнес-средата в България е непредвидима и нестабилна.
6. Евентуалното въвеждане на прогресивно облагане ще създаде очакване и други данъци да започнат да се увеличават. Най-вероятно следващият увеличен данък ще е корпоративният.
7. България вече се намира в икономическа криза и евентуално увеличаване на данъците допълнително ще влоши ситуацията.

Щом нещо работи, не го пипайте!

Зад клуб „Просперитет” стоят Калин Манолов – журналист, Мартин Димитров – макроикономист, Христослав Ангелов – микроикономист, инж. Бойко Бочев – бизнесмен, Николай Кюркчиев –икономист, Петър Славов – адвокат, Владимир Сотиров – психиатър.

Етикети: *