Метаморфозата на Централна Европа

преди 4 месеца

Как необходимостта да се имитира Запада породи силни анти-западни насторения.

От Иван Кръстев – Friedrich Ebert Society International; Politics and Society

В романа на Франц Кафка „Метаморфоза“ главният герой Грегор Замза се събужда една сутрин,  след като е сънувал неспокойни сънища, за да види, че се е превърнал в огромно насекомо. Естествено семейството на Замза е шокирано и няма представа какво да прави с отвратителното същество, в което той се е превърнал.

Европейците знаят какво е това чувство. През 2018 г. те трябваше да признаят, че Полша и Унгария са се променили от обещаващи либерални демокрации в нелиберални, параноични режими на мнозинството. Днес останалата част от Европа трябва да реши какво да прави с тези непознати същества, които обитават тяхната къща.

Но първо трябва да си обясним защо тази антилиберална трансформация се случи. Защо хора, които се идентифицират изцяло като европейци, подкрепиха бунт срещу Европейския съюз и прегърнаха ксенофобията и национализма? И защо либерално мислещите хора от цяла Европа този път не успяха да реагират?

Част от проблема е, че либералните елити си затваряха очите, защото се предоверяваха на силата на институциите на ЕС и на способността им да удържат популистки самозванци. Но истината е, че пропуснаха да оценят, че привлекателността на популизма е повече психологическа, отколкото идеологическа.

Имитацията на Запада породи негативни емоции.

За да разберем метаморфозата на Централна Европа, трябва да имаме предвид, че императивът за региона през последните три десетилетия беше да имитира Запада. Този процес носеше различни имена – демократизация, либерализация, конвергенция, интеграция, европеизация, но в същината си това бяха усилия на посткомунистическите реформатори, които се опитваха да пренесат либералните демократични институции, да адаптират страните си към западните политически и икономически рамки и които публично възхваляваха западните ценности. На практика това означаваше посткомунистическите страни да приемат 20 000 нови закони и наредби, за да се изпълнят изискванията за членесто в ЕС, без те да бъдат продукт на истински дебат в съответните парламенти.

Приемането на чужд модел на политическа икономика доведе до неочаквани негативни морални и психологически резултати. За имитиращият животът е изпълнен с чувство за неадекватност, малоценност, зависимост и загуба на идентичност.

За да създадеш функциониращо копие на идеализиран чужд модел, е нужно да подложиш на непрекъсната критика, да не кажа, презрение всичко, което е било досега. Но когато цяла една страна се заеме със самоотричане, унизителното чувство, че някой непрекъснато те оценява, става всепроникващо. Защото постигането на който и да е идеал е по дефиниция невъзможно.

Няма нищо учудващо, че устройството на Европа след 1989 г. породи силно недоволство. Днес възраждането на националистичните страсти е породило популистка вълна, която залива цяла Централна Европа. В сърцевината си популистката контрареволюция представлява радикално неприемане на императива за имитация на либерално-демократичния Запад.

Друг фактор е масовата емиграция от централноевропейските страни, след тяхното приемане в ЕС. Обезлюдяването е една от причините за това, че страни, които се облагодетелстваха толкова много от политическите и икономическите промени, са травмирани и изпитват чувство на загуба.

Между 1989 и 2017 г. например Латвия, Литва и България изгубиха съответно 27, 23 и 21% от населението си. 3.4 милиона румънци – мнозинството от които под 40-годишни, напуснаха страната след 2007 г. Из целия регион комбинацията от застаряващо население и масова емиграция породи демографска паника, която парадоксално изби в страх от бежанците от Африка и Близкия изток, макар много малко от тях да се заселиха в Източна Европа.

Ако си останеш в страната, значи не ставаш за нищо!

Някои западноевропейци винаги са недоволствали от свободното движение на хора в рамките на ЕС. Но вече много централноевропейци също недоволстват, макар по противоположни причини.

Да вземем за пример български лекар, който емигрира, за да търси по-добри условия в Западна Европа. Той не само лишава страната си от своите умения и талант, но я ограбва от инвестицията, която тя е направила за неговото образование и квалификация.

Това ни довежда до психологическото измерение на метаморфозата на Централна Европа. Ако живеете в страна, от която младите искат да се изнесат, вие ще се чувствате губещ, независимо колко добре се справяте.

Неизбежното чувство за загуба и малоценност обяснява защо Полша се превърна във водач на новия популизъм. И то въпреки че през периода 2007 – 2017 г. тази страна отбеляза намаляване на социалното неравенство, повишаване на стандарта на живот и най-високия ръст в Европа.

Стана така, че най-убедените привърженици на имитационния императив в Централна Европа днес представляват най-вече тези свои сънародници, които напуснаха страните си и няма да се завърнат. А самата западна система, която трябваше да служи като модел, изпадна в криза.

Нищо чудно, че тези, които останаха в централноевропейските общества, отхвърлят имитационния модел, те са алармирани от обезлюдяването и се страхуват от изчезне на техните народи.

Малка е тази нация – отбеляза някога Милан Кундера, – чието съществуване може да бъде поставено под въпрос през всеки един момент. Малката нация знае, че може да изчезне.“

На централноевропейците им се струва, че техните култури изчезват в устрема за технологични промени и заплахи за масова загуба на работни места. За тях етническото и културното разнообразие представлява смъртна заплаха!

И макар централноевропейците да са загубили апетит да имитират Запада, те си дават сметка, че евентуален разпад на ЕС ще бъде епохална трагедия за техните страни. Засилването на разделението „Изток – Запад“ няма да спре обезлюдяването на Централна Европа, но ще отслаби нейните икономически възможности. В резултат от това регионът е разкъсван между нежеланието да имитира и страха, че неговият популизъм може да срине Европейския съюз.

Така или иначе, „неспокойните сънища“ на Централна Европа са се превърнали в дълготрайна реалност.

Етикети: * *