Митът за „орязания пакет” като опора на хибридната операция против F-16

преди 3 години

Големият страх е, че България ще има оперативно съвместим с НАТО самолет, с който всеки един противник ще се съобразява

Публикация на Faktor.bg

Ден след като правителството взе решение за придобиването на F-16 блок 70/72, очаквано стартира поредната хибридна кампания с цел осуетяване на сключването на договора. В някои медии, близки до президентството, изтече копие на протокола от преговорите между България и САЩ по цената на пакетната сделка за F-16. Това е

класика в хибридните въздействия.

Изтичането на документи е доказано изпитан начин за въздействие при хибридни операции. В този случай обаче течът на информация не е самоцел, а е съчетан с тяхното превратно тълкуване. Целта е чрез манипулативно представяне и тълкуване на иначе верни факти българското общество да бъде въведено в заблуждение, за да бъде провален процесът на придобиване на новия самолет.
Тази операция се провежда 

под маската на експертното говорене

и боравене с техническа информация, която е слабо позната за широката публика. Вероятно тук ще се включат и пристрастни авиационни експерти, групирани около президента Румен Радев, които ще вложат всичко от себе си в идните дни, за да прокарат и утвърдят сред хората предварително „сготвени“ опорни точки. Faktor.bg обобщи позициите по важната тема на водещи военни експерти, които са посветили професионалния си опит на националната сигурност, а не на политически интриги, в полза на чужди държави.

Първата задача на хибридната акция против F-16 e да се прокарат неверните внушения, че самолетът е с орязан пакет въоръжение до такава степен, че ще бъде практически небоеспособен и ще е годен само за авиошоута. Президентът Румен Радев вече поведе това хибридно хоро. Това е внушение, което абсолютно не е вярно и може да бъде проверено при анализа на изтеклия в медиите документ.
Преди да анализираме съдържанието на документа, трябва да си припомним, че не американската, а шведската оферта за „Грипен“ не включва необходимото въоръжение. И ако бяхме избрали „Грипен“, тогава щяхме да имаме самолет с орязани способности. Защото тогава щеше да се наложи да придобиваме въоръжението от трети страни, с отделни договори, с нови процедури, което щеше да отнеме допълнително време. Без да имаме гаранции, че такова ще ни бъде
предоставяно по всяко време и при всякакви обстоятелства. И така „Грипен“ щеше да струва по-скъпо на българския данъкоплатец. Словакия например е изчислила, че независимо от по-ниската цена на придобиване на „Грипен“ в перспектива в пълния жизнен цикъл на използването на самолета разходите за F-16 са с поне 8% по-малко.

Не на последно място, ако бяхме избрали „Грипен“, въпросът е на каква цена щяхме да придобиваме американско въоръжение за него. Интересно е експертите да помислят и по въпроса може ли американско въоръжение за F-16 да се използва директно на „Грипен“, или ще се наложи изработка по специална поръчка? И ако е така – това няма ли да го оскъпи…
Фактът е, че тези, които искат да провалят сделката и

да върнат „Грипен“ в играта,

много добре разбират това. Същите тези хора сега най-безочливо се опитват да внушат невярното твърдение, че F-16 е с толкова орязан пакет, че това го прави неизползваем.

Стана пределно ясно, че в офертата на САЩ за F-16 e включен пълният пакет въоръжение, което е необходимо за достигане на пълни оперативни способности на самолета и пълното му използване като многоцелеви. Въпросът е, че точно на този етап изобщо НЕ е необходимо да бъде закупено всичко, което е включено в този пакет на стойност 1.67 милиарда долара. Следователно засега може да бъде закупена минимално необходимата част от този пакет на по-ниска финансова стойност – в случая малко под 1.2 милиарда долара, а впоследствие ще се придобива допълнително въоръжение и оборудване до разрешения от американския Конгрес таван на сделката от 1.67 милиарда долара.

И тук идва уловката, която умишлено и манипулативно се използва от едно проГрипен лоби, чиято единствена мисия сега е да провали сделката. На всяка цена и с всички възможни средства. Защото с F-16 не само окончателно се скъсва зависимостта на българската бойна авиация от руския военнопромишлен комплекс, но най-важното – така България придобива технически по-добрия, вече многократно изпитан и доказан боен самолет. А следователно – и

по-опасния за Русия изтребител.

За да бъдат осветени манипулациите в опорните точки на „Грипен“-лобито, най-важното, което сега трябва да се разбере, е, че намаленият брой ракети и единици оборудване НЕ означава, че липсват способности. С други думи, поръчването на един резервен двигател по-малко и на по-малък брой ракети въобще не означава, че самолетът няма да има способности за действие. Напротив – ще има! Например това, че при пакета „въздух-въздух” ракетите AIM-120C-7 се намаляват от 16 на 13, а ракетите за близък бой AIM-9X – от 24 на 12, съвсем не означава, че няма способности за изпълнението на поставените задачи.

Същото важи и за броя на пилотите и техническия персонал. Това че НА ТОЗИ ЕТАП (!) ще се обучат 12 вместо 16 пилоти, по никакъв начин не значи, че няма да имаме подготвени пилоти за самолетите. Ще имаме достатъчно – 12 пилоти за 8 самолета. Например, когато Полша започва въвеждането на въоръжение на F-16, изпраща първоначална група за обучение от само 6 пилоти!
Що се отнася до броя на нашлемните системи за изобразяване и целеуказване JHMCS II, които от 20 стават 12, на този етап те са напълно достатъчно.

Видно е, че при пакета „въздух-въздух” са налични минимално необходимите муниции. Впоследствие обаче неминуемо ще бъдат закупени допълнителни такива.
При количествата ракети и бомби трябва да се има предвид, че би било неразумно от финансова гледна точка отсега да се закупят големи количества, едва ли не до края на жизнения цикъл на самолета, тъй като те имат срок на годност. Ако сега се презапасим със скъпоструващи муниции, може да се окаже, че инвестицията е била недалновидна. Затова разумната практика е да се купуват само минимално необходимите количества, които впоследствие се допълват с нови.

Що се отнася до информацията, че България се отказва от цялото управляемо въоръжение „въздух-земя”, трябва да се уточни, че това важи само за УПРАВЛЯЕМОТО въоръжение от този тип. Впоследствие такова ще бъде закупено. В същото време в сегашния пакет остава въоръжение, с което може да се въздейства по наземни цели (бомбите Mk 82). Следователно самолетът си остава многоцелеви, макар и с първоначално по-малко въоръжение, което обаче впоследствие ще бъде допълвано.
По отношение на многоцелевите способности на самолета  („въздух-въздух“ и „въздух-повърхност“) практиката показва, че на първоначалния етап фокусът се поставя върху способностите „въздух-въздух“. Това значи изпълнение на

мисията по охрана на въздушното пространство air policing,

която сега е с най-висок приоритет. Първата и непосредствена мисия по охрана на въздушното пространство air policing, задача на българските военновъздушни сили в настоящия стратегически контекст, е охраната на въздушното пространство в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. А впоследствие и постигане на способности за ефективно и пълно въздействие по наземни и морски цели, което значи да се надгражда и с управляеми боеприпаси „въздух-повърхност“. Последните се постигат най-трудно и практически на по-късен етап, след като се постигнат способностите за air policing. На Чехия и Унгария, които използват „Грипен“, им трябваше време и срещнаха проблеми при постигането на способности за поразяване на наземни цели.
Освен това намаляването на броя на резервните части и консумативи засега е оправдано. Същото важи и за оборудването за експлоатация на F-16 в база за предно разполагане (FOB – Forward Operational Base). Това на този етап не е от толкова съществено значение за способностите на военновъздушните ни сили. Същото оборудване предстои да бъде придобито впоследствие. Логично е това да стане при придобиването на втория транш от осем самолета.
В обобщение може да се каже, че на този етап от страна на Министерството на отбраната съвсем с основание е преценено, че така договореният пакет въоръжение е минимално достатъчен. Този пакет осигурява началните оперативни способности на самолета, като предстои последващо надграждане чрез закупуване на допълнително оборудване и въоръжение, така че поетапно да бъдат достигнати пълни оперативни способности. Това съвсем логично ще се случи на следващ етап и в хода на придобиването и на следващите осем самолета, така че България да разполага с напълно оперативно готова ескадрила от 16 самолета.
Важно е да се разбере от обществото, че в процеса на усвояване на самолета, който ще отнеме поне 3-4 години, България предстои да допълва този пакет до необходимото ниво. И че най-напред ще бъде изпълнявана мисията air policing в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.
Трябва също да се отчита, че в момента поръчаното минимално необходимото оборудване на самолета е налично в този пакет. Това ще позволи в перспектива надграждане и използване на различни боеприпаси за различни задачи.
Следователно с този пакет оборудване и въоръжение България получава самолет, който ще има достатъчно способности за изпълнение на поставените задачи. Това няма да бъде самолет за авиошоута, а оперативно съвместим с НАТО самолет, с който всеки противник ще се съобразява.

Етикети: * *