Орел и охлюв

преди 3 месеца

От Стоян Михайловски. Всяка прилика с поведението на някои днешни български политици е случайна.

На върха на една липа

сред Стара планина

орелът съгледал гадинка нищожна,

гърбата,

рогата,

по-мръсна от змията,

от дявола по-грозна!…

– Какво ли е туй нещо тука? –

извикал Царят на въздуха. –

А, виждам, охлюв!… Игралото

на естеството,

животец във една черупка,

подвижна кратунка,

гневът или смехът на Божеството…

Кажи ми, жалко то творенье,

как се покачи тъй високо?

– С пълзенье! –

извика

рогатата гадинка.

Етикети: