Повярвайте – и кактусът е цвете!

преди 1 година

Стихотворение на седмицата

от Георги Константинов

Повярвайте – и кактусът е цвете!
И той цъфти!
След дълъг сън – веднъж.
Под шепите ни изумени свети…


Сега в пустинята навярно пада дъжд.
Или тайфун пред нечий сал притихва.
Или опал проблясва в тъмен ров.
Жесток човек сърдечно се усмихва.
И женомразец плаче от любов.


А може би сега куршумът парва
едно сърце в студената тъма.
Или пък нейде в нещо е повярвал
неверникът Тома…


Повярвайте – и кактусът е цвете!
Любима, само ти…
Поне сега си протегни ръцете!
Когато кактусът цъфти!