Президентството не бива да продължава да бъде убежище за властовите амбиции на автократ!

преди 3 месеца

БЗНС не може да отмине с безразличие заявките от силните на деня за власт, упражнявана чрез „силна ръка“.

С професор Герджиков като президент ще постигнем ефективно ниво на политически дебат и ще заздравим ролята на институциите в държавата. От БЗНС категорично и с открити сърца подкрепяме кандидатурата на проф. Герджиков и на г-жа Невяна Митева за президент и вицепрезидент на България! БЗНС не може да отмине с безразличие заявките от силните на деня за власт, упражнявана чрез „силна ръка“. На езика на политиката това означава еднолично авторитарно управление. Това което ни се предлага е нова форма на властови диктат от страна на президентството вместо възстановяване на демократичното управление и връщане към социалния мир и просперитет.

1. БЗНС очаква президентската институция да се насочи обратно към изпълнението на определената ѝ от Конституцията роля. Ние вярваме, че бъдещият президент в качеството си на държавен глава трябва да способства за изграждането на диалогична политическа среда, която да гарантира справедливо и честно управление, действащо съвместно с една конструктивна опозиция, която да бъде достатъчно силен коректив на властта. От тази гледна точка сме сигурни, че ерудицията и талантът да постига разбирателство с различни обществени групи на проф. Герджиков, допълнени от диалогичността и енергичността на г-жа Митева, ще допринесат да се възобнови съзидателната и гарантираща сигурността на гражданите функция на президентството в българския политически модел. Затова открито приветстваме кандидатурата на проф. Герджиков и на г-жа Митева за президент и вицепрезидент. Разумът, интелектът и социалната енергия, която носят тези достойни българи, е националната ваксина срещу политическата пандемия, пламнала от вируса на болните амбиции за власт появили се в президентството и заразили с нестабилност и очевидно безсилие парламентарната и изпълнителната власт в държавата ни.Ние сме дълбоко убедени, че президентството трябва да се превърне в територия за дебат и консултации по наболелите въпроси, свързани с така желаното от всички постигане на устойчиво развитие на нашата родина. За да се случи това обаче, е наложително да се сложи край на лошата практика, въведена от Радев, превърнал президентството в лаборатория за взривяване на социалния мир и за експериментиране на нов политически режим, в който парламентът ще е безгласна буква, подчинена на авторитарната воля на властелина от Дондуков

2. Президентството не бива да продължава да бъде убежище за властовите амбиции на автократ с радикални възгледи за правовия ред и демокрацията. Ето защо на предстоящите избори трябва да се сложи край на вредните политически инженерингови проекти и на настървението на кохортата от администратори и стратези от ДС. БЗНС твърдо вярва, че със своята волята и съзидателен разум ние, българите, можем да поемем отново по нормален и благотворен за нацията път на развитие. Съдбата на България е в ръцете на българския народ и ще се определи от неговия избор на 14 ноември, а не от подмолните планове на жаден за власт вожд и неговата олигархия. На предстоящите избори не просто ще избираме, а ще трябва да защитим републиката си, демокрацията, правовия ред и националния си просперитет. Затова призоваваме българските демократите да вземат масово участие в изборите и да дадат гласа си за проф. Анастас Герджиков и г-жа Невяна Митева!