Рецепта за ключовите икономически политики, които правителството може да приложи

преди 7 месеца

Най-важно е България да стане инвестиционна атракция за световните блу-чипове или поне за ЗАПАДНИ компании с добри бизнес практики. Защото най- вече (но не само) тези инвестиции създават атрактивни работни места и доходи за българите в чужбина.

Материалът е от личната страница на автора, публикува се с негово разрешение.

Най-важно е България да стане инвестиционна атракция за световните блу-чипове или поне за ЗАПАДНИ компании с добри бизнес практики. Защото най- вече (но не само) тези инвестиции създават атрактивни работни места и доходи за българите в чужбина. Засега. Макар и доста български компании, особено в IT сектора вече са на световно ниво.

Ето моята рецепта за ключовите икономически политики, които правителството може да приложи, ако има воля:

1. Изграждане на позитивен инвестиционен бранд на България.

Крайно време е да спрат туристическият тип промоции и акцентът върху 10% данък, все едно сме офшорна туристическа дестинация. Т.н. market tеstimonials (пазарни свидетелства) са най-важни; т.е. защо другите са избрали да инвестират тук и какъв е техния опит. Неслучайно, когато чужд инвеститор „опипва почвата” в България едно от първите неща, които го интересуват е кои големи имена от неговия сектор са вече тук или поне кои са „блу чиповете” дошли в България. Друга важна мярка е популяризацията на успешните инвестиционни истории (success stories). Промоцията на инвестиционния бранд „България” трябва да е далеч по-силна от генерирането на лоши новини от корупционни и други нелицеприятни политически скандали в международния информационен обмен. Тук помощ от специализирани международни агенции е силно препоръчителна.

2. Увеличаване на кредитния рейтинг на България и намаление на рисковата премия на инвеститорите.

3. Изграждане на висококачествена твърда и мека инвестиционна инфраструктура.

4. Осигуряване на широкоспектърно държавно ко-финансиране на частни фондове и организации с цел:

5. Реформа на пазара на труда

По-гъвкави политики за освобождаване и наемане на работна сила чрез подпомагане изграждането на солидна мрежа за обучения и преквалификация на работна сила и предприемачи от частния сектор, подпомаган финансово и логистично от държавата – пример: Академия „Телерик” и др.

Само качественият човешки капитал може да увеличи добавената стойност в икономиката и жизнения стандарт на българските данъкоплатци. Само висококвалифицираната работна сила привлича чуждестранни инвеститори, които оставят висока добавена стойност в страната.

6. Продължаване на реформата в началното, средното и висшето образование

Продължаване на реформата в началното, средното и висшето образование с цел изграждане на предприемаческа, финансова и инвестиционна култура още в училище и промотиране образа на успеха чрез предприемачество и лични усилия, чрез ролевия модел и личния пример на успели български предприемачи.

Само създаването на условия за такъв успех ще спре напускането на България от младите хора и ще ги върне в България.