Руските компании ограбват България, а държавната власт си трае. Защо?

преди 4 години

Докато държавата ни се управлява от слуги на Путин, българите ще плащат най-скъпия руски газ в Европа, най-скъпото парно и горива с най-висока надценка.

За последните 11 години „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е отчел над 66 милиардалева приходи, но не е платил и стотинка данък печалба.

След като три години публично пиша и споделям този факт, най-сетне за последния отчетен период  все пак решиха да отчетат печалба. Интересно как компанията-майка ПАО „Лукойл Руска федерация” ще си възвърне инвестицията, че и да отчете някаква печалба, каквато е и целта на всеки бизнес?!  Не си ли търсят дивиденти в Русия? Явно ги прибират по някакъв начин, защото ПАО „Лукойл Руска федерация” годишно отчитат нераздадена печалба от порядъка на над 80 милиарда долара.

Явно, че тези въпроси  не вълнуват управляващите в България. Нито премиера, нито министъра на финансите, нито НАП, включително и онези от предишните правителства. Тези въпроси явно не са интересни и за ДАНС, и за главния прокурор. Логичен е въпросът, как при толкова високи финансови приходи, няма печалба. Как става това? Ами ето как.

Има схема за  скриване на печалбата: като се манипулират финансовите резултати и се пренасят ползите и печалбата извън България.

Законодателят е формулирал в  Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) извличането на подобен дивидент, маскиран като скрито разпределение на печалба между свързани лица. 

Да поясня. Представете си, че имате цех за производство. За да си намалите печалбата, регистрирате фирма на сина си, с когото по смисъла на закона  сте свързани лица. Купувате суровината за производството си от негова фирма на завишена цена, а готовата продукция продавате само през неговата фирма, но на занижена цена. Така във вашата фирма се оформя загуба, която се осчетоводява като печалба във фирмата на сина ви. Но ако регистрирате фирмата на сина си в офшорна зона, където данъците са символични, си спестявате дължимото по закон.

Естествено, нашият закон е предвидил това. Би следвало да се приложат разпоредбите за данъчно третиране на взаимоотношенията между свързани лица, регламентирано с разпоредбата на чл. 15 от ЗКПО: „Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързанилица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.” 

Съгласно ЗКПО чл. 267,  „Данъчнозадължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба.” 

Ако българска фирма извърши тази схема, НАП ще я „разкости“. Но не и Лукойл, за който работят няколко български правителства и парламента подред. Ето факти доказващи,че „Лукойл Руска федерация“  контролира  завода в Бургас. Той е крайна контролираща компания, според отчетите и на двете компании. Приказките, че заводът в Бургас не бил на руския Лукойл, а на някакъв  холандскиЛукойл, са за „полезните идиоти“, както ги нарича Ленин. Лукойл е рускакомпания, в която държавата Русия има сериозен дял заедно с олигарсите наПутин. В действителност някои от десетките им поделения имат акционери, прикрити зад офшорна собственост, но в това отношение в Русия се практикува по същия начин, като в България – ако искаш да прикриеш истинския собственик, регистрирай го като офшорка.

В същия момент компанията-майка в Русия отчита огромна нераздадена печалба от порядъка на над 80 милиарда долара годишно.

От отчетите на местното им поделение, както и от отчетите на компанията–майка виждаме и какво количество петрол се преработва тук (примерно за 2014 г.): над 6 милиона тона нефт по 7,3 барела в тон, т.е. от порядъка на над 40 милиона барела годишно. Виждаме и признанието на зам. директора на Лукойл Федун, че дори и при 25 долара на барел, пак са рентабилни.

Според нашия анализ, за последните 11 години средно около 54 % от горивото, произведено в рафинерията се изнася. Но само през офшорката „Литаско“, Швейцария. Само през нея се вкарва и суровия петрол по документи. Иде реч за над 30 милиарда лева приходии от  продажби пак на „Литаско“.

Тук са приложени данните от нашето изследване към 2017 г., като за финансовата 2016 г. отново са отчели приходи от 4,49 милиарда лева, но са на загуба.

За какво иде реч?

Най-вероятно  по документи петролът до офшорката е на една цена, а след това към поделението в България цената се завишава. При горивата е обратно: вероятно се продават по документи на занижена цена, а след това от офшорката към трети страни – на пазарна цена.

Така в офшорката се оформя огромна печалба, освободена от данъци, която директно заминава в Русия, докато тук пием една студена вода.

Да припомня и факта, че на терминала на Лукойл в пристанище Росенец все още няма монтирани измервателни уреди, въпреки че по закон са задължителни. Нито Борисов, нито НАП знаят в действителност какво вкарва и изкарва Лукойл.

Но Путин знае, разбира се. Защото на танкерите си те имат пломбирани  измервателни уреди. Все пак в губернията му всичко е под контрол.

Да припомняи факта, че още първото правителство на Борисов хариза пристанище Росенец наЛукойл на цената на концесията на един плаж – само 750 хил. евро при оценка на международна експертна комисия за цена от 35 милиона лева.

Какво трябва да направи НАП, за да защити нашия национален интерес и приходите за хазната ни?!

Достатъчно е НАП да поиска фактурите за доставка на петрола и на горивата и да ги сравни с международните цени. Дори биха могли по линия на международното сътрудничество да поискат от швейцарските финансови власти съдействие по предоставяне на фактурите на самата офшорка, с които тя купува петрола и продава горива, за да се види и каква е разликата.

Но дори и само по фактурите от българското поделение може да се заключи, че има разминаване с международните цени, което би било достатъчно доказателство за скрито разпределение на печалба между свързани лица и да се приложи санкцията, предвидена в закона ни.

А тя би била в размер, който надвишава стойността на цялата рафинерия заедно с инфраструктура, складови бази, както и бензиностанциите на другата офшорка – „Лукойл България” ЕООД, която пък е 100% доставчик на горивата за вътрешния ни пазар и от нея закупуват всички останали играчи на пазара.

Но нито НАП, нито ДАНС, нито Прокуратура, нито финансовият министър, нито премиерът проявяват и най-малка воля да защитят българския национален интерес.

Човек има чувството, че те не са български държавни служители, а служители на Лукойл. Така стоят нещата и в съдебната система, където Върховният административен съд (ВАС) с поредица от решения осъжда България в полза на Лукойл.

Дори при опита на вече покойния генерал Ваньо Танов, когато той бе ръководител на агенция „Митници“, да постави измервателни уреди, ВАС, VIII отделение, излезе с абсурдно определение, че е недопустимо да се предприема предварително изпълнение срещу Лукойл, защото бил важен доставчик за редица държавни структури. Т.е. понеже е монополист, да прави каквото си иска. Сякаш няма други дистрибутори, сякаш няма други рафинерии в съседство.

Всъщност ВАС осъжда България по всички дела на Лукойл. Впрочем и не само на Лукойл, но и наредица други руски фирми. Брутален е примерът и с решението на ВАС, с което буквално подариха 26 милиона лева ДДС на  руската фирма „Атомстройекспорт”. Забележете, че името на фирмата е заличено, все едно е някакъв престъпник. Сакън, да не видим в чия полза и как се присъжда. Най-долу в решението  може да прочетете и особеното мнение на един от магистратите, който все пак е запазил достойнството и съдийската си чест в опит да защити националния ни интерес, за да разберете за какво всъщност иде реч. Добре е, че поне в правно-информационните системи няма как да заличат името на фирмата.

Представяте ли си до какво падение е стигнала нашата съдебна система и някои магистрати в нея в слугинажа си пред руския енергиен империализъм и неговите схеми за източване на България?!

И не само в съдебната ни система. В нашите държавни институции поначало има внедрени руски агенти, българи на държавна заплата, които обслужват схемите на руския енергиен империализъм чрез залагане на неизгодни клаузи в договорите, чрез умишлено и немарливо изпълнение на служебните си задължение. Много от делата, които губи България, предварително са обречени на провал, какъвто беше и случаят с реакторите за АЕЦ Белене.

Там въпреки шанса да се обжалва решението на арбитража пред швейцарския федерален съд, правителството на Борисов умишлено отказа да обжалва, като буквално подари 1,2 милиарда лева на Росатом. Неслучайно побързаха да започнат и плащането, което естествено доведе и до повишаване на цената на тока, за да може да се акумулират средства за изплащането в енергийния холдинг.

Данъчно престъпление

Но да севърнем към темата. Става въпрос за данъчно престъпление, санкцията за което е от порядъка на 5 милиарда лева, т.е. доста повече от стойността на самата рафинерия заедно с цялата й инфраструктура, складови бази и бензиностанции.

При демонстрирана ясна политическа воля в защита на националните интереси на България българскатадържава не само може да вкарва над 1 милиард лева годишно в хазната, но и изцяло да си върне собствеността на рафинерията. Но когато държавата се управлява от слуги на Путин, това няма как да стане. Ето защо българите плащат най-скъпия руски газ в Европа, най-скъпото парно и горива с най-висока надценка.

Какво още губи нашата държава и какво губи българинът?

Парламентът и правителството умишлено държат най-ниския позволен акциз на горива в ЕС. Само 65 ст. В съседна Гърция той е 1,40 лв./л., в Турция е 1,80 лв., в Германия -1,20 лв. Там тези пари влизат в хазната, с тях се строят и поддържат пътища, от там се заделят и средства за пенсионната система.

Тук от акциза постъпват най-малко средства в хазната и умишлено го държат на най-ниския праг, за да може монополистът и картелът му да си слагат огромна търговска надценка. За да е ясен примерът,  ще направя сравнение с Австрия, където крайните цени на горивата са като в България, но акцизът там е 1 лв., т.е. с 35 ст./ л. повече от тук.

При декларирани продажби в страната от около 3 милиарда литра годишно, това прави над 1 милиард лева разлика, която в Австрия се прибира от държавата, а тук – от монополиста и картела му като свръхнадценка.

В момента цената на литър гориво на бензиностанция в Тексас е 76 ст./литър, като в тази цена са включени и федералните, и щатските такси, и търговската надценка. Ха сетете се колко е производствената цена и каква е печалбата тук, като махнете акциза и ДДС-то.

Да не си помислите, че единственият дистрибутор на Лукойл Нефтохим АД, от когото купуват всички останали търговци и има верига бензиностанции – офшорката „ЛукойлБългария” ЕООД, собственост на руската компания-майка, също отчита печалба и плаща данъци?!

Не. За последните 6 години тук са отчели приходи от над 19 милиарда лева, но не са отчели и платили и стотинка данък печалба! При положение, че в България търговската надценка е най-голяма в Европа!

Този казус е предмет на допълнително разследване, което нашите държавни органи и институции,  командвани от Кремъл, също упорито отказват да проверят и санкционират.

В крайна сметка българските граждани получават ето това:

Излиза,че при крайна цена от 76 ст. на литър в Тексас, тук рафинерията плаща на руската офшорка Литаско цели 1,19 лв. за петрол. Ха, де! Питат ме хората:

„Защо управляващите допускат това?!”

Грешен въпрос, който поставя каруцата пред коня! Не, те не допускат „това”. Те са посочени, назначени да бъдат избрани чрез едни фалшиви политически структури, за да подсигуряват тези схеми.

Тяхната цел е точно това, а не да го предотвратяват.

Искам да заключа:

Никой не бива да си прави илюзията и да се залъгва, че ГЕРБ е алтернатива на БСП или обратно – БСП е алтернатива на ГЕРБ. Ако някой си го мисли, спокойно може да ходи да търси банани в Сибир.

ГЕРБ е мимикрия, политическа конструкция, сглобена от Кремъл и контролирана от Кремъл, която има за цел да заблуди милиони българи, че уж е проевропейска и демократична дясна партия, докато продължава да обслужва схемите на руския енергиен империализъм за източване на България и за постепенна експанзия на неоруския олигархичен капитализъм в България. С нашите пари, платени за прескъпия руски газ и горива, те овладяха и вече превърнаха в руска собственост редица стратегически предприятия като БТК, Виваком, други мобилни и интернет компании, ТЕЦ-ове, като ТЕЦ-Русе, цели търговски вериги, Булгартабак холдинг.Всички тези държавни предприятия бяха буквално подарени на мафията на Путин за символични пари.

Да не споменавам до каква степен е овладяно нашето Черноморие, където всеки български гражданин и хотелиер заплащат туристическа такса, но не и стотиците хиляди руски граждани, които притежават десетки хиляди апартаменти, апарткомплекси, които свободно отдават под наем. Може сами да видите и в Търговски регистър, че в България вече са регистрирани над 100 000 фирми собственост на руски граждани.

Но най-голямото източване на средства се извършва чрез регистрираните в Кипър, Лихтенщайн и други подобни офшорни зони няколко хиляди фирми, зад които са прикрити истинските собственици – ченгетата на Путин.

Не се заблуждавайте.

ГЕРБ е структура, която, подобно на НДСВ преди 18 години бе създадена с цел да имитира уж проевропейски ценности и политика, да подлъже милиони българи да гласуват, докато в същия момент продължава да обслужва мафията на Кремъл, енергийния и други монополи. А покрай това да насочва към същата мафия и местната, вярна на Кремъл комунистическа олигархия и огромни средства от Европейските фондове.

ГЕРБ е мимикрия, подобна на ДПС, което беше създадено от руското КГБ още по Живково време и оглавено изцяло от доказани агенти на ДС – верния слуга на Кремъл.

За последния седемгодишен период до 2017 г. от отпуснатите безвъзмездно по програми на ЕС средства, общо 17 милиарда евро,
12 милиарда са усвоени от около 100 свързани лица и фирми на тази мафия, контролирана от Кремъл и неговите местни структури. ФАКТ.

Една поредна лъжа, на която милиони българи повярваха и днес всички усещат по джобовете си, когато плащат парно, ток  и зареждат гориво.

Сценаристите в Кремъл вече готвят нов сценарий и нови играчи, защото за мнозина българи истината лъсна и посоченият модел вече е амортизиран.

Лъжата, мимикрията ГЕРБ лъсна, както лъсна преди време измамата НДСВ. А докато си подсигурят поредния политически цирк и артистите за него, ще целят максимална политическа дестабилизация на страната ни, защото контролират медиите, подменят историята и настоящето ни с лекота, за дамогат да контролират и бъдещето ни.

Време е излъганите и заблуждавани десетилетия наред българи да видят истината и да потърсят сметка на продажниците.

Време е да потърсим и да създадем истинската, българска алтернатива на съветската мафия, впила ноктите си в българската плът.

Време е да си върнем България!

Георги Георгиев е юрист, член на Атлантическия съвет на България

Верен на принципите за плурализъм и свобода на словото, „Приоритети“ дава трибуна на различни мнения, които не винаги съвпадат с разбиранията на нашия екип. Авторите на такива мнения носят отговорност за изразените от тях тези.