Съществува ли Девета планета?

преди 4 месеца

Според някои учени вероятността Деветата планета да не съществува е само 1 на 500.

от Рафи Лецтър за „Live Science“

Възможно е да съществува планета някъде по отдалечените граници на нашата Слънчева система. Група астрономи са публикували нови подробности за това как изглежда, ако наистина съществува.

Според една нова публикация от 10 февруари в списание „Physics Reports“ Деветата планета вероятно има маса пет до десет пъти по-голяма от тази на Земята и обикаля по удължена елипсовидна орбита, която в краищата си достига до 400 пъти разстоянието на Земята от Слънцето. Равнината на тази орбита е вероятно с 15 до 25 градуса отклонение от главната орбитална равнина на нашата Слънчева система, по която кръжат повечето планети.

Съществуването на Деветата планета, както съобщи Space.com – (сестринският сайт на „Live Science“) е хипотеза, която става все по-популярна сред астрономите, откакто за първи път беше сериозно лансирана през 2014 г. Изследователите стигат до идеята за съществуването на планетата поради моделите на движение на обектите в Пояса на Кайпър – пръстен от отломки във външната Слънчева система. Тези обекти са склонни да се скупчват по начин, който предполага, че ги притегля гравитацията от нещо голямо.

Доказателствата за това стават все по-силни.

В отделен доклад, публикуван на 22 януари в „The Astronomical Journal“, някои от авторите на публикацията, която фигурира в доклада във „Physics Report“, изчисляват, че вероятността Деветата планета да не съществува е едва 1 на 500.

Но предположението, че тъмната планета съществува, не означава, че знаем, че тя реално съществува. Добрата новина е, че това ново изследване показва, че Деветата планета (ако съществува) е значително по-близо, отколкото се допускаше, но полето, в което астрономите трябва да я търсят, е доста широко.

Авторите на доклада във „Physics Reports“ обаче предвиждат и вероятност там изобщо да няма планета. Колкото и силни да са сегашните доказателства, има и такава възможност и тя трябва да бъде взета под внимание сериозно.

Най-вероятното алтернативно обяснение е, че човешката представа за Пояса на Кайпър е непълна и че само ни изглежда, че обектите се скупчват, поради някакви грешки в анализа на наблюденията. Авторите предполагат и че е възможно скупчването да е в резултат от гравитационното привличане между самите обекти в Пояса на Кайпер и да не е предизвикано от някакво скрито привличане от неизвестна планета.

Все пак през последните години благодарение на събраните доказателства астрономите стават все по-убедени, че Деветата планета е някъде там и полагат големи усилия да открият точното й местоположение в Космоса.