Сега е времето да придобием ескадрила от 14/16 бойни самолета F-16 блок 70

преди 5 месеца

Позиция на Атлантическия съвет на България

Снимка: Daniel Buik

Атлантическият съвет на България (АСБ)  вече приветства решението на правителството да започне преговори със САЩ за доставка на 8 самолета F-16 блок 70, Viper. Очаква се до дни Народното събрание да одобри това решение и преговорите да стартират възможно най-бързо.

С тази позиция напомняме на взимащите решения и на българските граждани, че през 2016 и 2018 г. Народното събрание одобри варианти на Проект за инвестиционен разход (ПИР) за придобиване на нов тип боен самолет, предвиждащи придобиване на 16 бойни самолета и утвърждаващи финансова рамка за първите 8 от тях, с хипотезата, че получаването на втората партида самолети ще започне 6-8 години след сключването на първия договор.
И двата документа определят разделянето на проекта на две части като рисково.

Атлантическият съвет на България споделя оценката за високия риск, съпътстващ разделянето на проекта за придобиване на нови бойни самолети на две части и смята, че сключването на договор за придобиване на ескадрила самолети (14 или 16), по примера на Словакия, макар и разсрочено във времето, има редица предимства.

По този начин придобиваме с една процедура ескадрила самолети*, като се избягва рискът закупуването на втората партида да се забави, коeто ще има неблагоприятно отражение върху способностите на бойната ни авиация в перспектива. Това ще позволи решаване на въпроса с придобиването на нов тип боен самолет и по-нататъшното насочване на фокуса върху придобиването на другите необходими способности в процеса на превъоръжаването на българските въоръжени сили с нова и модерна бойна техника.

Придобиването с една процедура на ескадрила самолети ще доведе и до по-бързо снемане от въоръжение на старите съветски самолети МиГ-29 и Су-25 и следователно – до минимизиране на разходите за техния ремонт и поддръжка.

Таблицата по-долу сравнява предимствата и недостатъците на двата варианта.

Имайки предвид преобладаващите предимства на втория вариант и фазата, в която се намира процедурата за придобиване на бойни самолети,

Атлантическият съвет на България призовава народните представители в своето решение да изискат от правителството да представи два алтернативни варианта на договор, съответно за придобиване на 8 и на 14 самолета F-16V, след което да ги обсъди и да приеме по-добрия в дългосрочен план вариант.

                              Програма „Национална и международна сигурност“

*Забележка: Разчетите на АСБ показват, че придобиването на 14 бойни самолета ще е за сметка на 40-45 % от инвестиционната част на бюджета за отбрана за периода 2019-2030 г. и това е максимално възможният ресурс, който може да бъде предоставен за развитие на бойната ни авиация в този период. Въпреки че потребностите са по-високи, опитът и плановете на други страни (Чехия, Унгария, Словакия) показва, че с 14 самолета е възможно да се създадат и поддържат съвременни бойни способности.