Скромен обратен бежански поток Германия – Турция

преди 3 години

Арабският сайт Arabicpost.net изнася интересна информация относно обратна миграция на сирийски бежанци, а именно от Германия към Турция. Хората, които не могат да научат немски език, да се адаптират към европейските условия на живот, както и да живеят, разделени от семействата, останали в Сирия, се увеличават. В документални филми те заявявали, че предпочитат Турция пред възможността целият им живот да премине в Германия.

Според източника те предприемат нерегламентирано пътуване към Турция, след като са получили някакви документи от германските власти. Всъщност с тях те пътуват законосъобразно до Гърция, която е страна-член на Европейския съюз. В същото време не разполагат с входна виза за Турция. Това ги кара да попаднат в ръцете на каналджии, които им помагат да преминат река Марица, която е погранична между двете държави. Таксата за подобен тип услуга е около 200 евро. В същото време гръцките граничари не ги спирали, въпреки че попадали в тяхното полезрение.

Арабският медиен източник твърди, че наред с неспособността да се адаптират към европейските условия важна роля играели и поощренията от страна на германските власти да предприемат подобни действия. Той цитира централната германска телевизия, според която през 2018 г. групата на доброволно напускащите страната се е увеличила в сравнение с предходната година. Тези, които заявявали подобна готовност, получавали безплатен самолетен билет и отделно между 500 и 1300 евро. Всичко това ставало за сметка на провинциалните, а не на държавния бюджет. Все пак, съдейки от крайната сума, която е изплатена на въпросната група, се достига до извода, че тя е повече от скромна. Според арабския сайт изразходваната за 2018 г. сума е едва 517 000 евро. Очевидно става въпрос за стотици сирийци, които са предприели това пътуване. Все пак авторът на материала отбелязва, че е възможно в бъдеще групата да се разшири, тъй като в социалните мрежи били хиляди тези, които се интересували от условията за пътуване по вече описания канал от Германия към Турция.

Нека си припомним, че отново социалните мрежи бяха тези, които даваха информация и съвети за голямото преселение на милион бежанци през 2015 г., но по посока Сирия – Германия. Именно те съветваха България да се заобикаля, а да се предпочита Гърция. Очевидно обратният канал е сходен на оригиналния, „утъпкан“ преди четири години

Етикети: * *