Твърд шериат в Бруней

преди 3 години

В малката богата държава за първа кражба да се ампутира дясната ръка, а за втора – стъпалото на левия крак.

Властите на султанство Бруней, една от ислямските страни в Югоизточна Азия, обявиха „убиването с камъни“ като наказание за „прелюбодеяние“ и „хомосексуализъм“. Според официална информация подобно изпълнение на наказание ще започне от началото на следващата седмица. Всичко това става след четиригодишно прекъсване вследствие на сериозни критики в национален и международен план.


Паралелно с това малката по територия държава, която има пето място по БВП на човек от населението в света и 0% държавен дълг, предвижда два дена по-късно и прилагането на ампутация на ръка и крак за кражба. За първа кражба да се ампутира дясната ръка, а за втора – стъпалото на левия крак.

До този момент хомосексуализмът е бил законно забранен в Бруней, но не се е наказвал със смърт. Сега той ще бъде разглеждан като „голямо престъпление“ и ще води до смъртно наказание. Интересен ще е начинът за прилагането на смъртното наказание за хомосексуализъм в азиатската страна, тъй като се получава правнодогматичен казус. Преди да наложат това наказание на територията на бившия „халифат“ на Абу Бакър Багдади, факихите на ИДИЛ водеха спорове чий прецедент да използват като „еталон“. По време на първия праведен халиф Абу Бакър хомосексуалистите са били изгаряни, а впоследствие са били бутани от една скала. ИДИЛ избра втория начин. Всички обявени за хомосексуалисти от религиозните фанатици бяха бутани от една седеметажна сграда в Ракка. Едва ли ще се разбере каква ще е практиката в Бруней.
Всички тези мерки ще се прилагат единствено по отношение на мюсюлманите, които съставляват 78% от половинмилионното население на султанството.

„Амнести интернешънъл“ призова Бруней незабавно да спре прилагането на новите наказания.
Като преход към по-твърд шериат, още през 2015 г., Бруней официално забрани коледните празненства за мюсюлманите в страната.

Етикети: * *