Украинската държава винаги е зачитала правата на националните малцинства

преди 1 година

Украинската държава продължава да изпълнява всички международни задължения в съответствие с Европейската харта за регионалните или малцинствените езици. Призивите на отделни политици за „спасяване на етническите българи“ в Украйна са съзнателна манипулация и опит да бъде заблудено българското общество.

Н. Пр. Виталий Москаленко, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република България

Снимка Българско национално радио

Призовавам българските политически сили, преследвайки краткосрочни цели, да се въздържат от злоупотреба с темата за българското национално малцинство в Украйна.

Във връзка с появата на публикации за „загрижеността“ на някои български политици от новия украински закон „За осигуряване на функционирането на украинския език като държавен“, приет от Върховната Рада на 25 април т. г., бих искал да обърна внимание на следните факти:

Ето защо новоприетият закон по никакъв начин не ограничава правата и свободите на националните малцинства, включително българското национално малцинство. Украинската държава продължава да изпълнява всички международни задължения в съответствие с Европейската харта за регионалните или малцинствените езици.

Призивите на отделни политици за „спешно спасяване на етническите българи“ в Украйна са съзнателна манипулация и опит да бъде заблудено българското общество. Бих искал да подчертая, че националните и културните общности получиха възможност да възраждат национална култура и родните си езици едва при независима Украйна след 1991 г.

Нещо повече, през април 2018 г. беше подписана политическа Декларация за гарантиране правата за изучаване на родния език за българското национално малцинство в Украйна.

В Украйна българският е защитен език на българското национално малцинство. За по-нататъшното му опазване и развитие способства както компактното местоживеене на етническите българи, така и откритото и конструктивно сътрудничество между Украйна и Република България.

Етикети: * * *