Украинските приоритети за сътрудничество в Черноморския регион

преди 2 години

ОЧИС: нови качества за подобрено сътрудничество.

ООрганизацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е уникална институция със значителен потенциал за взаимноизгодно сътрудничество в Черноморския регион. Развитите икономики, нарастващите пазари, транспортните комуникации, енергийните маршрути и много други предимства трябва да положат основите за пространство на просперитет и стабилност.

Обаче глобалната криза, пандемията COVID-19, споровете и конфликтите между държавите-членки не ни позволяват да се чувстваме комфортно и изцяло да се радваме на взаимноизгодно сътрудничество. Един от основните проекти на ОЧИС е Черноморски автомагистрален пръстен днес не може да бъде реализиран в пълен обем. Напълно осъзнаваме, че традиционните методи на политика или дипломация не могат да преодолеят тези препятствия.

Във времената на пост-COVID-ната реалност трябва да развием нова философия на региона, да постигнем нова динамика на активност и ново качество на резултатите. Благодарение на добрата воля и съвместните усилия можем да намерим компромиси, които могат да бъдат не само приемливи, но и полезни за повечето държави-членки на ОЧИС.

Приоритети на Постоянния секретариат на ОЧИС

Модернизация

Партньорство

Комуникация

Секторни приоритети:

1. Отговаряне на нуждите на бизнес общност:

2. Развитие на ИТ сектора:

3. Транспорт и свързаност:

4. Околна среда и изменение на климата:

5. Туризъм и културно наследство:

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е уникална институция със значителен потенциал за взаимноизгодно сътрудничество в Черноморския регион. Развитите икономики, нарастващите пазари, транспортните комуникации, енергийните маршрути и много други предимства трябва да положат основите за пространство на просперитет и стабилност.

Обаче глобалната криза, пандемията COVID-19, споровете и конфликтите между държавите-членки не ни позволяват да се чувстваме комфортно и изцяло да се радваме на взаимноизгодно сътрудничество. Един от основните проекти на ОЧИС е Черноморски автомагистрален пръстен днес не може да бъде реализиран в пълен обем. Напълно осъзнаваме, че традиционните методи на политика или дипломация не могат да преодолеят тези препятствия.

Във времената на пост-COVID-ната реалност трябва да развием нова философия на региона, да постигнем нова динамика на активност и ново качество на резултатите. Благодарение на добрата воля и съвместните усилия можем да намерим компромиси, които могат да бъдат не само приемливи, но и полезни за повечето държави-членки на ОЧИС.

Приоритети на Постоянния секретариат на ОЧИС

Модернизация

Партньорство

Комуникация

Секторни приоритети:

1. Отговаряне на нуждите на бизнес общност:

2. Развитие на ИТ сектора:

3. Транспорт и свързаност:

4. Околна среда и изменение на климата:

5. Туризъм и културно наследство:

Източник: Посолство на Украйна в София.

Етикети: * *