“Ваша страна, ваша Болхария!…”

преди 1 година

Щеше да е смешно, ако не беше жалко!

Программа за посещението на тов. РАДЕВ Румен Георгиевич в Москве (Строго секретно! Преди прочитане да се изгори!)

Программа за посещението на тов. РАДЕВ, Румен Георгиевич в Москве (Строго секретно! Преди прочитане да се изгори!)

1.) 9 ч. масковское время, летище Внуково. Тържествено посрещане на тов. Радев от посола на Болхарско- Задунайская АССР тов. бойка коцэв, р. овч., р. петк., решетников л., генерали, офицери и др. сволоч от КГБ, ГРУ, ФСБ, политици от КПСС-БКП, Наш дом „ГАЗПРОМ” и др. мегаофициални лица
Официални знамена на СССР и НРБ.

2.) 9.30- 10.- Отдых, завтрак и чаепитие

3.) 10-10.30 – Прагулка по Красната площадь и челобитие пред мумията на Ленин

4.) 10.30-11.00 – Венец пред бюста на Сталин на Кремльовската стена

5.) 11. 15. Начало на конференцията.
Пленарен доклад на ген.-фелдмаршал Радев:

“Стратегическата реформа на НАТО като система за колективна сигурност – в пълна координация с генералните щабове и разузнавателните служби на Русия, Беларус, Северна Корея и Венецуела. (Из богатого болхарского опыта)”

6.) 12.00 Обед (меню):

– Боршч по красноармейски
– Шчи по ОГПУ-ски
– Пельмены по НКВД-ейски
– Салат “Колхозный мухомор”
– Кровавый котлет “Лаврентий Берия”
– Торт “Сладость КаГеБиста”
– Водка “Путинка”
– Минералная вода “Сталинские слезы”
– Фрукты “Мечтата на Лисенко”

7.) 13.30-14.00 Доклад и инструктаж при тов. Путин, В. В. (на 4 очи)

8.) 14.00- 14 30 – дискретный визит в касово-счетоводните отдели на ФСБ и ГРУ.

9.) 15.00 – Фитнес релакс – надлежно и скоростно почистване на кремълските конюшни

10.) Отдых.

11.) 19.00 -21.00 Концерт на группа „Любэ” и записи на  имитатори на Йосыф Кобзон в чест на гостя. Предвижда се спонтанно качване на тов. Радев на сцената и включване в припева

“Вашта мам.., ваша страна, ваша Болхария!…”

                                                                                    Мара Захарова

                                                   зав. отдел „Агитация и пропаганда”

Етикети: * * *