ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ РЕКОМУНИЗАЦИЯ!

преди 2 години

В последните години сме свидетели на масирана кампания за реабилитация на престъпния комунистически режим и на тенденция към рекомунизация на страната ни.

Рекомунизацията представлява директна заплаха за конституционно установения демократичен ред в Република България!

Предупреждението е отправено в открито писмо на Иван Сотиров, председател на Сдружение “Достойнство, отговорност, морал“/ДОМ/  до  президента Румен Радев, премиера Бойко Борисов, председателя на  Народното събрание Цвета Караянчева и председателите на парламентарните групи. „Приоритети“ публикува пълния текст на писмото:

Уважаеми госпожи и господа,

В последните години сме свидетели на масирана кампания за реабилитация на престъпния комунистически режим и на тенденция към рекомунизация на страната ни. Това представлява директна заплаха за конституционно установения демократичен ред в Република България. Тази кампания е в пълен резонанс с хибридната война за ревизия на цивилизационния избор на нашият народ. Замисълът България да бъде откъсната от ЕС и НАТО, от семейството на развитите демокрации, от общността, която гарантира нашата сигурност, свобода и просперитет, е национално предателство. Всеки, който работи за запазване на зависимостта на страната ни от Кремъл и за връщането ѝ в Евразийската зона на режими, управляващи с насилие и корупция, извършва тежко престъпление срещу нашия народ. Очевидно е, че зад всички тези действия стои днешната олигархия, в която се е трансформирал корумпираният политически елит на комунистическия режим и репресивният му апарат.

Уважаеми госпожи и господа,

Призоваваме ви, съобразно конституционните си правомощия и задължения, да предприемете следните действия в защита на демокрацията и българския национален интерес:

1. Да бъде създаден Институт за национална памет за комунистическите престъпления и за да бъде поддържано знанието за истината за тях, да се осигури седмично документално-публицистично предаване в обществените медии – БНТ и БНР. Такива институти съществуват в Германия, Полша, Румъния, Словакия и Чехия.

2. Да бъде изменена ал. 1 на чл. 108 от Наказателния кодекс, като след думата „фашистка“ се добави „националсоциалистическа, комунистическа“ и така текстът на ал. 1 да стане: „Който проповядва фашистка, националсоциалистическа, комунистическа или друга антидемократична идеология, или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.“

Това ще бъде в съответствие с:

3. Да бъдат предприети ефективни действия за защита на българските потребители от господстващото положение на пазара на руската компания „Лукойл“ и за възстановяване на българската държавност на територията на рафинерията и пристанището ѝ Росенец, а не да бъдат третирани като привилегирован руски анклав.

4. Българските служби да идентифицират и екстрадират от наша територия всички лица, които провеждат враждебна дейност срещу страната ни и срещу нашите съюзници и съседи.

Уважаеми госпожи и господа,

Всеки един от вас има морален, конституционен и политически дълг да бъде лидер в борбата срещу  опитите за реабилитиране или налагане на недемократични методи на управление и срещу хибридната война срещу България. Вашата пасивност е равносилна на престъпно съучастие. Не е случайно, че в Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009г. „Ново обединение на разделена Европа“ се казва:

„14. Изисква от правителствата и парламентите на държавите-участнички да гарантират, че всякаква структура на управление или модел на поведение, които възпрепятстват пълната демократизация, или продължават съществуването на тоталитарното управление, или го представят в привлекателен вид, или се стремят към връщането му, или продължават влиянието му в бъдеще, ще бъдат напълно разградени;“

 Председател на Управителния съвет на ДОМ:

Иван Сотиров

Етикети: * *