Всъщност „самоварите“ строшават нацистката военна машина

преди 3 години

Вместо да бъде с население близо 500 милиона души през 1950 г. и 1 милиард в наше време, както е изчислявал Дмитрий Менделеев, днес Руската федерация наброява не повече от 143 милиона души. По-умните от които при първа възможност напускат родината и се изнасят при победените германци или в САЩ.

Да преклоним и по-често да свеждаме глави пред паметта на убитите и унижавани български воини, а не пред чужди!

Личното ми и пределно изяснено мнение е, че лудите в Кремъл трябва да прекратят тези пищни паради, защото:
– Какви победители са те, когато народът им живее свински?! Да се сравнят с победените Германия и Япония.

– Денят 9 май не може да бъде ден на радост, паради и тържества, а единствено ден на СКРЪБТА. Защото данните за броя на убитите неспирно растат – от заповяданите 20 милиона от Сталин, през 27 милиона при Хрушчов и 36 при Горбачов. В момента руски историци говорят за 42,5 милиона – 42 500 000 човешки същества.

Към тях трябва да добавим 46 милиона инвалиди, за чието спасение се е борил до смъртта си през 1975 г. маршал И. С. Конев. Маршалът, често пренебрегван за сметка на „Месаря“ Жуков, събира данни и пише молби до Брежнев, ЦК и Президиума на Върховния съвет на СССР да бъде създадена система за подпомагане на инвалидите – санаториуми, пенсии, социални грижи, но уви!

Страшно е дори да си представим – 4,5 милиона без една ръка, 4 милиона без един крак! Инвалидите са били преброени с точност до човек. За да се знае на колко герои и жертви от войната НЕ СА ПОЖЕЛАЛИ да помогнат.

В паметта ми се е забило едно число – 852 000 човека без две ръце и без два крака! Безногите презрително са били наричали „самовари“, защото са се придвижвали върху дъсчени колички с дървени колелца, върху които са се клатушкали като самовари и са били подритвани като непотребни вещи.

Същото е било отношението към слепите, вътрешно осакатените или с психически разстройства нещастници, изнесли войната върху плещите си.

Основните загуби на СССР – не военни и икономически, а в човешки същества – половината от населението!

Глупостта на „победителите“ довежда до тоталния демографски срив. Вместо да бъде с население близо 500 милиона души през 1950 г. и 1 милиард в наше време, както е изчислявал Дмитрий Менделеев, днес Руската федерация наброява не повече от 143 милиона човека. По-умните от тях при първа възможност напускат родината и се изнасят при победените германци или в САЩ.

Това е моят поглед, основаващ се върху петте години пребиваване в СССР по време на обучение, съвместни учения, плавания, ремонти и други дейности. Пет години, през които достатъчно задълбочено опознах историческата, икономическата, социалната и културната страна от живота на този изстрадал народ. И колко години ще нижат тези препомпани и помпозни паради – сто, двеста, триста?

Не е ли близко до ума, че ако ще правиш нещо толкова грандиозно, то трябва да бъде на кръгла годишнина или при юбилеи? Ако всяка година вадиш на площада 14 000 военнослужещи и стотици единици бойна техника, самото събитие се банализира и става делнично и безинтересно.

Все пак, честита победа и вечна памет на героите!

Жалко, че победата е само над нацизма, но не и над комунизма!

Етикети: * * *