Втората световна студена война е факт

преди 2 години

Кибер епохата създаде възможност и за асиметрични заплахи.

Материалът е от facebook профила на автора.

Като чуем световна война се ориентираме дали става дума за първата или втората. Обаче скоро ще е нужно да уточняваме дали е гореща или студена. Защото от 2014 г с експроприацията на Крим започна Втората световна студена война с взаимните санкции на Запада срещу Руси и обратно. Тази война се глобализира с търговските санкции на САЩ срещу Китай и обратно. Общото между двете световни студени войни че са борба за световна хегемония – общо взето между същите лагери. Но само дотук са приликите.

Какви са основните разлики:

А. Първата световна война беше предимно на идеологическа основа. Днес въпреки че комунизмът продължава да е идеология в Китай, той далеч не служи за разменна монета на Китай в международен план. Напротив, либералният международен ред през последните 30 години чудесно пасва на експанзионистичните планове на Китай и неговият лидер е пръв защитник на свободния пазар и търговия по международните форуми. Това, което реално държи режима в Китай е национализмът, т.е комунизмът без интернационалалното му съдържание, който всъщност придава по-приемлива форма на авторитарното управление. В Русия също имаме национализъм, но не комунистическа, а в православна форма.

Б. Втората разлика е, че при Втората световна студена война Запад- Изток, в лагера на Изтока отсъстват Източна Европа ( въпреки изменчивостта на Унгария) и много страни от Азия, Африка и Латинска Америка. Обратно, някои страни в Азия, Африка и Южна Америка стават не толкова на политическо, колкото икономическо ниво зависими от Китай – което е знак за отстъпление от глобалния либерален ред.

В. Третата кардинална разлика е в икономиката. Докато СССР достигна в най- добрите си години до 40% от БВП, то Русия е с БВП под 10% на САЩ. Но за разлика от бедния Китай през първата студена война, сега имаме най- мощната някога авторитарна държава като противник на Запада, която може да достигне дори САЩ. Това поставя съвсем различен акцент и в националната сигурност на САЩ, където НАТО има все по-малко значение.

Г. Докато ядрената опасност беше взаимно сдържаща двата лагера преди и беше залог за мир, то сега нямаме такива гаранции. Кибератаките могат да нанесат поражение на системите за ранно предупреждение на противника и така са създадат апетит за окончателна победа.

Д. Не на последно място, докато имаше ясно блоково противопоставяне преди, сега при Втората световна студена война имаме фрагментирани лагери по интереси , многополюсност на конфликтите – примерно пак Близкия Изток. Кибер епохата създаде възможност и за асиметрични заплахи. Достатъчно е да обучиш пилоти да превземат самолети, да хакнеш избори , да отровиш обществената атмосфера с фалшиви новини или… да изпуснеш вирус.

Етикети: * * *