Евро Приоритети

Заедно сбъднахме мечтата за Европа, заедно можем да сбъднем и мечтата за демократична България.

Призив от Николай Ненчев, председател на БЗНС, 10 Март 2019 г.

Заедно сбъднахме мечтата за Европа, заедно можем да сбъднем и мечтата за демократична България. Решение има и то е: ИЗБОРИ!

Уважаеми съмишленици, приятели на демокрацията,

Ние, които принадлежим към демократичната общност на България единодушно:

Ние, демократичната общност на България, сме убедени, че:

Ние трябва да бъдем обединени, защото справедливо изпитваме недоверие към колебливата и неангажирана достатъчно със защитата на евроатлантическите ценности политика на сегашното правителство на страната. Затова и заявяваме, че е необходима дълбока структурна реформа в съдебната власт, чиято основна цел е да гарантира независимостта на правораздавателните органи и тяхната способност да прилагат закона еднакво за всички граждани, без оглед на тяхния социален статус и обществено положение. Необходимо е да се противопоставим организирано на административната намеса в пазарното ценообразуване като основна пречка за развитието на бизнеса, икономическия растеж и постигането на висок жизнен стандарт на българските граждани. Ние:  

Уважаеми съмишленици, приятели на демокрацията,

Време е с горчивина да констатираме, че  всички досегашни опити за обединения и коалиции в демократичното пространство се оказаха неуспешни. Желанието на отделни политически сили да се докажат сами и изолирано от демократичната общност в политиката не донесоха очаквания резултат.  Затова аз разчитам днес очакванията на гражданите като желание и надежда за преодоляване на тяснопартийните интереси и обединение около ценности и каузи.

Затова и  предлагам най-добрата според мен организационна формула за изпълнение на тази историческа по смисъл и значение задача – обединението на демократичните сили и общност  у нас.  Тази формула е: провеждане на честни, демократични, вътрешнокоалиционни избори, чрез широко национално представителство за избор на лидер, ръководство и програма.

Това е успешната, според нас, формула за създаването на единна политическа сила, която  ще бъде в състояние да печели избори и да осъществи целите, които заедно, но разделени досега, сме си поставяли.  

Уважаеми съмишленици,

Предлагам на Вашето внимание не само горните политически тезиси, но и организацинните принципи, които намирам за необходимо заедно да реализираме в преследване на своята обща политическа цел.

Всички ние се нуждаем се от обединено политическо представителство, от изграждането на единен политически субект, в който да намерят място всички защитници на демократичните ценности и възгледи. Длъжни сме да направим смела и себеотрицателна стъпка. Необходимо е да мобилизираме демократичната общност като се обединим в единен политически субект.  Предлагам това да стане чрез пряко и всеобщо гласуване в рамките на демократичната общност.  По-конкретно това означава:

Скъпи съмишленици и приятели,

Демократичната общност на България се  нуждае  от свое политическо представителство, което да се противопостави на вълната от популизъм, неофашизъм и опити за реабилитация на комунистическия режим. Нека надмогнем партийно его и партийни сметки. Времето не може да ни чака.  В дълг сме пред българските граждани. Без единно представителство на демократичната общност на следващите европейски, парламентарни, местни и президентските избори евроатлантическото бъдеще на България е сериозно застрашено! Без ясна управленска визия за бъдещето и без единно лидерство нашата страна няма да успее да излезе от периферията и да догони стандартите на развитите европейски страни. Без да се превърнем в единна политическа сила, няма да направим България достоен член на държавите от евроатлантическото семейство и желано място за реализация и живот на нашите деца. Всички ние, заедно можем да сбъднем не само мечтата за Европа, но и мечтата за демократична България.

Скъпи приятели,

Да бъдем заедно нашият дълг към настоящето и бъдещето на България!

Да живее България!

С уважение:  Николай Ненчев