Защо ще гласувам за Николай Ненчев

преди 1 година

Той е човек с ясна визия и евроатлантически принципи и със силни лидерски качества

Ева Витанова, икономика и международни отношения, работи в областта на човешките ресурси и одита за Европейската комисия в Брюксел, Белгия

Познавам Николай Ненчев от дете и животът ми е показал, че във важни моменти мога да разчитам на него. Той е човек с ясна визия и евроатлантически принципи, със силни лидерски качества, решимост и способност да реализира идеите си на практика. Затова и зная, че още много българи като мен биха могли да разчитат на него да представя достойно нас и България сред европейското парламентарно семейство и да отстоява принципите на демокрацията, свободата и равенството, които напоследък са все по-често атакувани. Това е много важен исторически момент за Стария континент и вярвам, че от съзнателния ни избор днес зависи не само нашето бъдеще, но и това на поколенията след нас.
Искам да живея в свободна и единна Европа, споделяща своите културни и материални блага, да мога да пътувам и да общувам свободно с моите приятели от различни държави, така че родината ми да продължава да бъде в по-добрата част от света, която е обърната към бъдещето и посреща промените и предизвикателствата като възможности за развитие. Европа, в която не сме сами. Европа, в която сме заедно.

Поздрави и успех на кампанията!

Етикети: *